Kultur

Slik blir Marienlyst når NRK flytter

I NRKs foreslåtte planprogram er det lagt opp til en boligandel på 65 prosent av arealet. Til venstre i bildet ser vi det fredede Kringkastingshuset, med tilhørende vegetasjon. Byggene bak Kringkastingshuset viser de nye tiltenkte byggene og en planlagt hovedgate som går opp til Blindernveien.

NRK-tomten på Marienlyst foreslås erstattet av boliger, handel, kultur, idrett og grøntområder.

  • Maria T. Pettrém
    Journalist
  • NTB

«Dagens NRK-eiendom på Marienlyst kan åpnes opp for byens befolkning og gi plass til 107.000 kvadratmeter boligareal, nye torg og møteplasser, store grøntarealer og ny næringsvirksomhet».

Torsdag presenterte kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen planprogrammet for NRK-tomten. Den skal være utgangspunktet for omreguleringen av nær 100 mål.

– Det har vært jobbet veldig hardt i samarbeid med Oslo kommune og etaten. Det er selvsagt ingen quick fix å gjøre en slik prosess midt i en hovedstad, fastslo Eriksen.

Bakgrunnen for forslaget er at NRK har bestemt at hovedkontoret skal flyttes, etter 80 år på Marienlyst. Det nye hovedkontoret skal finansieres med omregulering og salg av den nåværende eiendommen.

  • NRK har vedtatt å flytte hovedkontoret fra Marienlyst, men ikke hvor eller når. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen har Oslo, Lillestrøm og Bærum på blokken.

Foreslår boligandel på 65 prosent

Det er knyttet stor interesse til hva eiendommen på Marienlyst skal brukes til når rikskringkasteren flytter ut.

– Målet for planarbeidet er en flerfunksjonell byutvikling med bolig, lokal handel og service, næring og andre funksjoner som kultur, idrett og å ivareta kulturminner, sier sivilingeniør og planlegger Ole Falk Frederiksen fra Civitas til NTB.

I NRKs foreslåtte planprogram er det lagt opp til en boligandel på 65 prosent av tomtearealet. De høyeste husene blir 41 meter, som tilsvarer tolv boligetasjer. Radiohuset og Store Studio er fredet og blir stående. Alle andre bygninger skal etter planen rives.

Ifølge planen kan det gamle Kringkastingshuset og Store studio romme både private og offentlige formål, for eksempel hotell, næring, bevertning, idrettsformål og kulturfunksjoner, eventuelt i kombinasjon med noe bolig.

Utrederne har kommet frem til to ulike planalternativ som skal utvikles videre. Det ene alternativet innebærer 20 prosent boliger, det andre 65 prosent boliger. Planforslagene skal nå ut på høring med frist 7. mars.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen legger frem NRKs forslag til planprogram for Marienlyst.

Ønsker et sentralt og åpent bygg

Styret i NRK vedtok i 2016 å jobbe med salg av Marienlyst med sikte på å finansiere et nytt hjem for NRK. Flyttingen vil skje i løpet av 5–10 år.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen har tidligere uttalt at han «elsker Marienlyst», men at dagens NRK-lokaler er bygd for en helt annet tid. Han ser for seg et helt nytt bygg, som ligger sentralt og oppleves som åpent for publikum.

– Vi trenger nye, fleksible lokaler som bidrar til å utvikle NRK i tråd med målet om å være en publisist og innholdsprodusent i verdensklasse, sier Eriksen.

Det er fremdeles ikke vedtatt hvor eller når NRK flytter fra Marienlyst. Blant alternativene som er lansert fra ulike hold er Tøyen, Økern eller andre steder i Groruddalen, Filipstad, Fornebu og Lillestrøm.

– Sist jeg telte opp hadde vi 12–14 alternativer, sa Eriksen til Dagens Næringsliv tidligere denne uken.

Både Obos-sjef Daniel K. Siraj og administrerende direktør Baard Schumann i Selvaag Bolig har tidligere anslått til Dagens Næringsliv at NRK-tomten har en verdi på rundt 2 milliarder kroner.

Les mer om

  1. NRK
  2. Byutvikling
  3. Eiendom
  4. Oslo