Oslo før: 70 år siden «byens kvælerslange» ble fjernet

«Et rov!» «En kvælerslange.» «Til skade og ulempe for våre hjem!»: En lang, het, delvis usaklig debatt ligger bak sammenslåingen av Oslo og Aker.

I 1878 gikk grensen mellom Aker herred og Christiania omtrent der Ring 2 går i dag. Så sikker var man på at byen aldri ville bli større, at 81 grensesteiner ble satt opp. Den dag i dag står denne i krysset Geitmyrsveien-Kirkeveien.

1. januar 1948 ble Aker herred en del av Oslo. Dermed var det slutt på et langt, tett og nærmest fiendtlig naboskap. Ti år tidligere meldte for eksempel Ullernåsen vel:

– Vi ønsker å hindre at høibebyggelsen fra Oslo trekker utover i Aker til skade og ulempe ... Vi ønsker å ha våre hjem i fred for disse utvekster fra storbyen!

Les hele saken med abonnement