Nasjonalmuseet får plukke fritt fra samlingen til verdi av én milliard

Investor og kunstsamler Stein Erik Hagen har Norges største private kunstsamling. Nå har han inngått en avtale med Nasjonalmuseet om visning av kunsten.

Investor og kunstsamler Stein Erik Hagen og direktør Audun Eckhoff har innledet et langsiktig samarbeid som innebærer at Nasjonalmuseet skal vise et bredt utvalg fra Hagens kunstsamling.

Investor Stein Erik Hagen stiller nå sin kunstsamling til disposisjon for Nasjonalmuseet, og den vil bli en viktig del av samlingsutstillingen i det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen.

Stein Erik Hagens kunstsamling er verdsatt til drøyt en milliard kroner.

Allerede til neste år blir det dessuten en større utstilling i Nasjonalgalleriet der utvalg fra Canica-samlingen fra det 20. århundre vises i dialog med Nasjonalmuseets egne verk.

— Etter min tid vil det være naturlig at store deler av samlingen tilfaller Nasjonalmuseet, sier Stein Erik Hagen, som også blir den viktigste sponsor for det nye museet på Vestbanen.

Vil ikke bygge eget museum

— Nå jobber vi med å få til flere prosjekter sammen, og det dreier seg også om innkjøp av kunst, sier Hagen. Jeg er opptatt av at offentlig og privat sektor må samarbeide. Mange spør meg hvorfor jeg ikke bygger et eget privat museum, men det er jeg ikke så opptatt av. Jeg synes det er bedre å samarbeide med de offentlige museene og at kunsten kommer allmennheten til gode.

— Som nordmann synes jeg det er en god ting å bidra med samfunnsnyttig innsats, sier Hagen.

- Hvilke krav har du satt til Nasjonalmuseet?

— Jeg har ikke satt noen spesifikke krav, men det er klart at verkene ikke skal stå i kjelleren. De skal vises til glede for publikum, det er min hovedmotivasjon og jeg har et langsiktig perspektiv på dette, sier Stein Erik Hagen til Aftenposten.

Direktøren: Dette har stor betydning

Direktør Audun Eckhoff sier han er strålende fornøyd med samarbeidet.

— Det er av stor betydning for Nasjonalmuseet at vi nå inngår en langsiktig samarbeidsavtale med Hagen, sier Eckhoff.

Aftenposten treffer Eckhoff og Hagen i Den franske sal i Nasjonalgalleriet.

— Vi snakker om hvor fantastisk dette rommet er, sier Stein Erik Hagen og betrakter det intakte, gamle interiøret. Han er engasjert i spørsmålet om den fremtidige bruken av Nasjonalgalleriet.

–En mulighet er å bruke galleriet til glyptotek for skulpturer og noe annen billedkunst. Det er en praktfull bygning, sier Hagen.

Økonomisk og kunstnerisk avtale

Hagens samling er Norges største private kunstsamling og består av ca 2000 kunstverk, og det er kunsthistoriker Steinar Gjessing som har bygget opp samlingen med det formål at den skal supplere det Nasjonalmuseet har i dag.

Den mangler svært mange referanseverk fra det 20. århundre, som Hagens samling har.

Blant annet svenske og danske surrealister, nordiske modernister, tyske ekspresjonister, og ikke minst mange verk av danske Asger Jorn.

Kunstsamler Stein Erik Hagen stiller sin samling til disposisjon for Nasjonalmuseet.

Nasjonalmuseet jobber også med å få til en økonomisk samarbeidsavtale med Stein Erik Hagen. Hagen vil gjerne også invitere andre til å bli bidragsytere til det nye museet.

Offentlig-privat samarbeid

Eckhoff sier dette er i tråd med Regjeringens ønsker om et tettere samarbeid med private aktører.

— Stein Erik Hagen er et lysende eksempel på den store betydningen det har, at private samlere kan være med på å komplettere den offentlige kunstsamlingen, sier Eckhoff.

— Det samarbeidet vi nå inngår er av stor økonomisk betydning og vi skal også få til et mer strategisk samarbeid. At vi nå kan velge verk fra hele samlingen er et stort privilegium for museet. Vi vil bidra til å revidere den norske kunsthistorien, sier Eckhoff.

Han understreker at det nye museet vil gi nesten dobbelt så stor utstillingsplass som dagens lokaler gir.

_F8A2341_doc6p3qcf0cbu069yzv8hk.jpg

Nasjonalmuseet har også et omfattende kunstsamarbeid med Sparebankstiftelsen DNB som låner ut (langtidsdeponerer) et stort antall verk i Nasjonalgalleriet, blant annet flere tyske ekspresjonister som var viktige for forståelsen av Edvard Munchs betydning.— Det samarbeidet vi nå inngår, betyr at vi skriver deler av kunsthistorien på ny. Vi vil blant annet få vist Asger Jorn og Cobra-gruppens betydning, og gi samlingen en tydeligere nordisk dimensjon, sier Eckhoff.

Låner ut til flere

Stein Erik hagen låner for tiden ut deler av sin Robert Mapplethorpe-samling til Munchmuseet, hvor fotografier av den amerikanske kunstneren vises sammen med verk av Edvard Munch.

Mapplethorpe-bildene skal videre til Aarhus etterpå. Hagen låner også ut Asger Jorn-verk til museet i Silkeborg på Jylland, og de skal vises i Munchmuseet til høsten når Jorn blir satt sammen med Munch.

— Det er mye aktivitet nå, ja, sier Hagen. Jeg har stor glede av dette. Det viktigste er å bidra til å tette huller i Nasjonalmuseets samling. Der var ikke min ide, men Steinars. Det er han som holder i det, sier Hagen, med referanse til kunsthistoriker Steinar Gjessing, som er mannen bak oppbyggingen av Hagens kunstsamling.

Kunstinteressert? Les mer her: