Rettssaken om minnested ved Utøya starter opp igjen

Rettssaken om byggingen av 22. juli-minnesmerket på Utøykaia starter opp igjen 7. januar. Saken ble i desember utsatt på grunn av sykdom.

Byggingen av minnestedet er allerede i gang. Bildet er tatt i september i fjor.

Saken startet opprinnelig i månedsskiftet november/desember i fjor, men etter fire dager i Ringerike tingrett ble den utsatt til januar.

Det er nå satt av ytterligere sju dager i retten fra 7.–15. januar.

16 naboer har saksøkt staten og AUF for det planlagte minnestedet for 22. juli ved Utøyakaia. Konflikten har pågått i flere år.

– Mange tilpasninger

Mange av saksøkerne var med og reddet ungdommer under terrorangrepet 22. juli 2011. Nå frykter de at et minnested som ligger tett på der de bor, vil føre til retraumatisering og psykisk skade. Naboene ønsker at minnestedet skal bli plassert lenger unna nabolaget.

I retten har staten og AUFs advokater argumentert for at man må ta mest hensyn til dem som har lidd de største tapene i angrepet.

AUFs prosessfullmektig Pål Martin Sand understrekte da saken startet i november at det dreier seg om et minnested som ikke vil synes fra veien, eller fra noen av saksøkernes boliger.

– Det er gjort veldig mange tilpasninger for å ivareta saksøkernes ønsker, og vi mener at etableringen av dette minnestedet i seg selv ikke vil føre til psykisk skade eller merskade. Det har vi også fått støtte for fra de fremste fagmiljøene innen traumepsykologi, sa Sand til NTB.

– Bekymret

Prosessfullmektig for naboene, advokat Ole Hauge Bendiksen, sa at naboene ikke er imot at det opprettes et minnested, men de ønsker en annen plassering.

– Det er noen av klientene jeg er veldig bekymret for. De har hatt norgeshistoriens største terroranslag her, de har reddet liv og opplevd å miste liv mellom hendene sine. Flere har vært sykmeldt i årevis. De kan komme i en situasjon der det psykiske trykket blir så stort at det kanskje blir en fare for dem og familiene deres. Hvis det blir bygget, må de kanskje flytte, sa Bendiksen til NTB.

Staten har fått klarsignal i lagmannsretten til å bygge minnestedet, noe naboene tidligere prøvde å stoppe. Dermed kommer minnestedet etter all sannsynlighet til å være ferdig bygget før en rettskraftig dom foreligger i søksmålet.