Kultur

Ny kamp om Tullinløkka

Blir det plass til Fremskrittspartiets Munch-museum på Nasjonalgalleriet, dersom Staten tar Tullinløkka selv?

Hva skal skje på Tullinløkka? Det er fortsatt like uavklart. Foto: JON-ARE BERG-JACOBSEN

 • Kjersti Nipen
  Journalist

Les også:

Les også

Taus Tajik på Munch- utstilling i New York

Les også

Kø for å se Skrik i New York

Les også

Ingen vil tape ansikt

Fremskrittspartiet vil rehabilitere Nasjonalgalleriet på Tullinløkka, og flytte Munch-museet dit. Problemet er at Staten eier Nasjonalgalleriet og Tullinløkka-området. Nå ligger det an til at Regjeringen kan få god bruk for Tullinløkka selv, for å utvide Kulturhistorisk Museum. Det vil både museet selv og dets eier, Universitetet i Oslo.

Les også:

Les også

Vil ha museum på Tullinløkka

Les også

Forutbestemte konklusjoner

Les også

Høyre og Venstre åpner for andre Munch-løsninger

Les også

Lambda er blitt folks favoritt

Vikingskipene fikk portforbud

Kulturhistorisk museum består av vikingskipene på Bygdøy og et museum på Tullinløkka. Lenge var planen å samlokalisere samlingene i et nytt museum i Bjørvika. Men etter at en internasjonal ekspertgruppe i vår slo fast at det tryggeste for vikingskipene er å bli på Bygdøy, har Kulturhistorisk Museum så godt som skrinlagt planene om en flytting til Bjørvika.

Les også

Puslespill om Munch

Direktør Rane Willerslev har tidligere uttalt til Aftenposten at han ønsker seg et nybygg under Tullinløkka, eventuelt også overta Nasjonalgalleriet. I juni vedtok styret ved museet sin støtte til en todelt Tullinløkka/Bygdøy-løsning. Denne uken vedtok også Styret ved Universitetet i Oslo at de anbefaler Regjeringen å videreutvikle Kulturhistorisk Museum på Tullinløkka, med rehabilitering av eksisterende lokaler og nye arealer under bakken på selve Tullinløkka.

Staten har ikke bestemt seg

Kunnskapsdepartementet har siste ord i saken. Kunnskapsministeren har ennå ikke konkludert, utover at hun følger ekspertrådet om å la vikingskipene bli på Bygdøy. Øvrige samlinger vurderes ut fra flere faktorer:

— UiOs styres ønsker er selvfølgelig et viktig innspill i diskusjonen om hvor den resterende del av Kulturhistorisk museums samlinger skal lokaliseres, men Kunnskapsdepartementet og Regjeringen har ikke tatt standpunkt til dette, skriver statssekretær Ragnhild Setsaas i en e-post.

Venter på avklaring

Dette gjør det vanskeligere for Oslo kommune å ta stilling til Nasjonalgalleriet-alternativet, mener byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke.

— Det har i en periode vært spekulasjoner om hvorvidt Kulturhistorisk Museum blir på Tullinløkka. At universitetsstyret nå går inn for dette, gjør det mindre sannsynlighet at Tullinløkka-området kan bli stilt til rådighet for et nytt Munch-museum, sier Bjercke.

Vikingskipene blir på Bygdøy. Dermed er det ingen som har lyst til å flytte resten av Kulturhistorisk Museum til Bjørvika lenger. Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

Han leder arbeidet med å finne en løsning for Oslo kommunes arv etter Edvard Munch, etter at bystyret nå har fått utredet tre mulige museumsløsninger på Tøyen og to på Tullinløkka/Nasjonalgalleriet som alternativ til Lambda i Bjørvika.— En side av denne saken er at Bjørvika ser ut til å bli enda ett museum fattigere. Det er forståelig når vikingskipene ikke kunne flyttes, men synd for Bjørvika som kulturbydel. Den andre siden av saken er at det ville vært flott for oss – og denne prosessen – om Staten kunne bestemme seg for hva de vil med Tullinløkka, og om de vil bruke området selv. Men vi har hele tiden visst at det er Staten som eier området, bemerker Bjercke.

- Trenger ikke bygge så dyrt

Det er Fremskrittspartiet som ba om en utredning av Nasjonalgalleriet som alternativ plassering for nytt Munch-museum. Nasjonalgalleriet blir ledig når museets samling flytter inn i det nye museet på Vestbane-tomten i 2017/2018. Petter Olsen, som solgte Skrik på auksjon i New York i mai i år, er blant støttespillerne som har ønsket en løsning for Munch på Tullinløkka.

— Vi er fullstendig klar over at sentrale myndigheter bestemmer dette, og at flere er interessert i bygningen. Foreløpig har ikke de sentrale myndigheter sagt noe som helst om hva som skal skje med Nasjonalgalleriet videre, konstaterer Fremskrittspartiets gruppeleder i Oslo bystyre, Carl I. Hagen.

Han mener Oslo kommune først og fremst må ta stilling til hva de har penger til når ulike løsninger for Munch vurderes.

Carl I. Hagen mener bystyret må ta utgangspunkt i hva man har råd til, ikke hva man har lyst til å bygge. Foto: Morten Holm/Scanpix

— Dette er ikke bare et spørsmål om beliggenhet og geografi. Først må man finne ut om det finnes økonomi til dette, sier Hagen, og viser til at nye Deichmanske bibliotek blir drøye 340 millioner kroner dyrere enn først antatt, og har fått en prislapp på 2,6 mrd. kroner i siste Oslo-budsjett.I utredningen Opak og Metier laget for Oslo bystyre, blir de to Tullinløkka-variantene vurdert å være omtrent like dyre som Lambda i Bjørvika eller Tøyen-alternativene, med en prislapp på rundt 1,6 milliarder kroner.

Carl I. Hagen mener imidlertid at beregningene inkluderer unødige ekstrafunksjoner som grupperom og bibliotek, og avviser at man trenger et nybygg på Tullinløkka for å flytte Munchs kunst dit.

— Vi kan nøye oss med å rehabilitere Nasjonalgalleriet, med en ny inngang, for ca. 1 mrd. kroner. Da er det fortsatt penger igjen til Deichmanske. Så får vi redusere prosjektet til den størrelsen vi har råd til, sier Hagen.

Les også:

 1. Les også

  - Jeg heier på Munch, og er lei surret og rotet

 2. Les også

  Solen skinner igjen på Munch-museet

 3. Les også

  Munch til Tøyen

Relevante artikler

 1. KRONIKK

  I dag legges grunnstenen for Lambda: Det nye museet vil styrke Oslo som internasjonal kulturby

 2. DEBATT

  Kampen om Nasjonalgalleriet er over. Men problemene på Tullinløkka er ikke løst.

 3. KULTUR

  Utsetter åpningen av nye Munchmuseet

 4. OSLOBY

  Nå er det ingen vei tilbake for nytt Munch-museum

 5. KOMMENTAR

  Oslo blir de fraflyttede praktbyggs by | Andreas Slettholm

 6. DEBATT

  La oss få en delt løsning for Nasjonalgalleriet | Collett, Torp og Vårvik