Over tusen år gammelt skip funnet på Smøla

Arkeologer har avdekket spor av et skip på Smøla på Nordmøre. Skipet er trolig fra vikingtiden eller kanskje eldre.

Skipsgraven ligger i nærheten av Edøy kirke.

– Dette er et funn som har både nasjonal og internasjonal betydning, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en pressemelding.

Arkeologene fra Møre og Romsdal fylkeskommune og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) brukte georadar for å finne skipet.

– Skipet er viktig for vår felles historie. Norge og Møre og Romsdal har et stort ansvar i å forvalte funnet. Nå må vi finne den rette måten å behandle det på, sier Elvestuen.

Arkeologer har funnet spor av et spor av et skip som skal være over tusen år gammelt på Smøla på Nordmøre. Skipet er trolig fra vikingtiden eller kanskje eldre.
Les også

Stort arkeologisk bryggefunn i Bjørvika: – Oslo begynner å minne om Bergen

– Helt unik

Skipet ble funnet under kartleggingen av Edøy, gjennom prosjektet «En bit av historien», der Møre og Romsdal fylkeskommune sitter i førersetet.

– Oppdagelsen er helt unik og på linje med Tuneskipet. Dette er et fantastisk funn som understreker hvilken sentral posisjon denne øya har hatt i historien, sier arkeolog Arve Nytun i fylkeskommunen.

Edøy ligger ved skipsleia til Trondheim, der Harald Hårfagre utkjempet to sjøslag like ved, for å vinne kongemakten i Norge på slutten av 800-tallet.

Området er svært rikt på kulturminner, blant annet Kulisteinen , hvor navnet ‘Nóregi’, for først gang er nevnt i norske kilder.

– Det er for tidlig å si noe sikkert om dateringen av skipet, men vi vet at det mer enn 1000 år gammelt, sier arkeolog Knut Paasche.

– Restene etter Edøyskipet ble oppdaget rett under dyrkingsjord der det tidligere har vært en gravhaug. Gravhaugen er en markert sirkel på 18 meter diameter. Midt i haugen kan man se en tydelig 13 meter lang kjøl, men totalt kan skipet ha vært 16–17 meter langt. Graven er trolig fra merovingertiden eller vikingtiden, sier Paasche.

Merovingertiden regnes fra cirka 570 til 800. Vikingtiden er fra 800 til 1050.

Tror de vil finne mer

Det er om lag ett år siden Gjellestadskipet ble funnet i Halden med georadar.

– Igjen er det teknologien som hjelper oss å finne et skip. Jeg tror vi kommer til å finne mer i tiden fremover, ettersom teknologien fortsetter å ta kvantesprang, sier Paasche.

– Funnet er svært interessant. Det er spennende å tenke at det kan være en sammenheng mellom vikingkongen og personen som er hauglagt her, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Riksantikvaren har nasjonalt ansvar for kulturminneforvaltning og er samarbeidspartner i prosjektet.