Danmark gir fra seg eierskapet til sjelden samisk tromme – overføres til Norge

Danmarks kulturminister godkjenner at eierskapet til en sjelden tromme fra 1691 kan overføres til det samiske museet i Karasjok, slik mange i Norge har krevd.

Denne samisk trommen har skapt bråk mellom Norges urbefolkning og Danmark, men kan nå overføres til Norge.

– Det er helt naturlig at trommen får sitt varige hjem på museet som den har en historisk tilhørighet til, og hvor den for øvrig har vært utstilt i mange år, sier Danmarks kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen i en pressemelding.

Den kulturelt viktige trommen ble konfiskert i Sápmi under trolldomsprosessene i 1691 og sendt til København til oppbevaring på det danske nasjonalmuseet.

Siden 1979 har trommen vært tilbake på samisk jord ved det samiske museet i Karasjok (RiddoDuottarMuseat), men bare på en utlånsavtale som gikk ut 1. desember i fjor.

I forbindelse med at fristen gikk ut, har flere norske politikere har engasjert seg i saken, og Norges kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) har vært tydelig på at hun mener det formelle eierskapet til trommen bør overføres til Sametinget i Norge.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) har engasjert seg i saken.

Ikke normalt

I fjor høst konkluderte også Danmarks nasjonalmuseum med at de ville gi trommen tilbake, men det var kulturministeren som måtte fatte den endelige avgjørelsen.

Halsboe-Jørgensen viser til den danske museumsloven, som slår fast at statlige museer i særskilte tilfeller kan utskille gjenstander fra sine samlinger etter tillatelse fra kulturministeren.

– Normalt er det ikke snakk om utskillelse til museer i andre land, men i den konkrete saken er det gitt tillatelse på bakgrunn av trommens langvarige utlån til RiddoDuottarMuseat, i tillegg til trommens særlige tilknytning til, og relevans for, området, sier Halsboe-Jørgensen.

Ble drept

Trommen det er snakk om, var eid av Anders Poulsen, som ble anholdt i 1691 i Nesseby-området. Han ble tiltalt for å ha vært i besittelse av en oval gjenstand kalt «Rune-Bomme».

Med dette instrumentet hadde han «øvet den slemme og ugudelige trolldomskunst», het det i tiltalebeslutningen, ifølge Ságat.

Runebommen ble konfiskert og sendt til København, mens Poulsen risikerte dødsdom for sine gjerninger. Mens han avventet dommen, ble han imidlertid øksedrept av amtmannens dreng mens han lå og sov.