Kultur

Kork må ha nytt Store Studio- blir trolig milliardutgift for NRK

Da den danske kringkasteren bygget nytt konserthus oversteg de budsjettet med 800 millioner

- Store Studio har vært for lite i 40 år, sier orkestersjef Rolf Lennart Stensø i Kringkastingsorkestret, her fra en prøve i Store Studio. Foto: Ingar Storfjell

  • Kaja Korsvold

— Det er ikke aktuelt å legge ned Kork, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Hvordan han skal finansiere et nytt konserthus eller et nytt Store Studio, vet han ennå ikke.

— Store Studio har vært for lite i 40 år. Det er en fantastisk fin sal og bra til sitt bruk før og etter siste verdenskrig, sier orkestersjef Rolf Lennart Stensø i NRKs Kringkastingsorkestret.

Feirer 70 årsdag i år

En viktig del av NRKs allmennkringkasteroppdrag er eget orkester. Kork, som det populære kringkastingsorkesteret kalles, ble opprettet i 1946 og fyller 70 år i år. Orkesteret som har 54 musikere og et budsjett på 58 millioner årlig, har Store Studio på Marienlyst både som studio, øvings- og konsertsted.

Uaktuelt å bli igjen på Marienlyst

Orkesterlederen sier orkesterets fremtid er en viktig del av flytteplanene til NRK og at det er uaktuelt for orkesteret å bli igjen på Marienlyst.

— Det har vært diskutert lenge i NRK hvordan man ser for seg en fremtid for orkesteret, sier Stensø. Det Kork først og fremst ønsker seg er et funksjonelt studio, ifølge orkestersjefen.

NRKs Store Studio har 250 publikumsplasser og er i dag fredet. Foto: Roald, Berit

— God akustikk er viktigst

— Det er klart hvis noen kaster en konsertsal etter oss, sier vi ikke nei takk. Men jeg tror ikke det er mest fremtidsrettet. Å ha et lett tilgjengelig produksjonsapparat og et studio med god akustikk er vel så viktig som å ha en tradisjonell konsertsal.

DRs konserthus tegnet av den franske arkitekten Jean Nouvel, sto ferdig i 2009. Store bilder av musikere projiseres på den blå duken og konserthuset transformeres til en enorm lysboks om kvelden. Foto: Øhman Rolf

Den danske allmennkringkasteren DR flyttet til nye lokaliteter mellom 2006 og 2009. Anlegget som ligger i Ørestaden i København består av fire enheter, deriblant konserthuset som rommer DRs orkestre og kor.

Danmark bygget nytt og dyrt

Ikke minst på grunn av dette, den franske arkitekten Jean Nouvels storslagne konserthus, ble prosjektet så dyrt at 500 ansatte og flere i ledelsen måtte gå og programproduksjonen ble rammet.

— Et konserthus er vel også uaktuelt etter at DRs konserthus ble så dyrt for danskene?

— Det går bra for DRs konserthus nå. De har riktignok lagt ned et av tre orkestre. Men jeg ser ikke for meg at man kan få et konserthus med opptil 2.000 plasser som de har i Danmark.

Hovedsalen i DRs konserthus rommer 1800 mennesker og er kledd med bjørkefiner og gul-rød-oransje toner, kombinert med bølgende gipsvegger som skal være inspirert av himmelen i Munchs Skrik. Foto: Øhman Rolf

Deling med Oslo-Filharmonien kan være aktuelt

Det kan også være aktuelt for Kork å dele konserthus med Oslo-Filharmonien (Ofo), som er på jakt etter nytt hus. I Finland har allmennkringkasteren YLE bygget konserthus til sitt orkester i samarbeid med Helsinki Filharmoniske Orkester og Sibeliusakademiet.

Les om NRKs flytteplaner:

Les også

NRK skal flytte fra Marienlyst

— Vi har også vurdert en løsning sammen med Ofo. Men med de erfaringene som er gjort i Finland, og de forholdene som vi har her, vil dette være en meget komplisert løsning.

Håper på opptil tusen publikumsplasser.

Det viktigste er å være nær NRK, mener orkestersjefen.

— Vi produserer for hele landet. Et konsertstudio vil gjøre det lettere å produsere innhold for distriktskontorene og alle enheter. Vi jobber for å forbli en integrert del av NRKs musikkproduksjon.

— Men dere må vel også ha plass til publikum i dette studioet?

— Ja, vi må ha publikumsplasser. Et eller annet sted mellom 500 og 1000 vil være en formidabel økning. I dag har vi 250 seter, det skal ikke så mye mer til før vi kan tjene penger på egne billettinntekter, sier Stensø.

- Vi har ingen planer om å legge ned Kork

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier det er uaktuelt å legge ned det tradisjonsrike orkesteret.

— Vi har ingen planer om å legge ned Kork. Det er veldig viktig for NRKs tilbud til publikum, sier Eriksen.

Hvor orkesteret skal få sitt studio eller hus kan K-sjefen ikke svare på ennå.

— Kork er viktig for NRK, men det er et av veldig mange spørsmål som det er for tidlig å svare på. Vi skal finne gode løsninger på veldig mange forhold i årene som kommer, sier Eriksen.

Les mer om NRK-flyttingen:

Les også

Det kan komme 1400 boliger på NRK-tomten

— Vi holder alle muligheter åpne

Direktør Ingrid Røynesdal i Oslo-Filharmonien sier en eventuell samlokalisering med Kork er noe man må vurdere når et eventuelt nytt konserthus på Filipstad blir bestemt.

— Vi holder alle muligheter åpne, men det er klart vårt fokus er på å få gode betingelser. Det handler ofte om plass. Tomten på Filipstad gir noen rammer og begrensninger, sier Røynesdal.

- Billigere å bygge alt på en gang

Konserthussjef for DRs Koncerthuset, Leif Lønsmann, har hatt jobben siden DR holdt til i gamle hus inne i København sentrum. Han sier at det nye konserthuset har doblet billettsalget og har vært stor suksess.

— Når NRK nå skal bygge nytt anbefaler jeg å bygge konserthus til Kringkastingsorkestret samtidig. Da kan man ha felles infrastruktur, noe som gjør byggeprosessen langt billigere, sier Lundsmann.

Overskred budsjettet med 60 prosent

Budsjettet til DRs nye kringkastingshus var på 3 milliarder da planleggingen startet i 1999. Hele DR-byen som den kalles, endte på 4,6 milliarder, en budsjettoverskridelse på 60 prosent.

— Fordi en god del av infrastrukturen er felles, er det er vanskelig å si nøyaktig hva konserthuset kostet, sier konserthussjefen,men vi antar at det kostet cirka 1,6 milliarder. Det ville blitt betydelig dyrere hvis man bygget huset uavhengig av DR-byen. På den måten var det et billig hus.

200 ble sagt opp

Overskridelsene for hele DR-byen førte til at den danske allmennkringkasteren måtte spare. To hundre medarbeidere mistet jobben og en del programmer ble lagt ned.

— Fra 2007 skar vi ned programbudsjettet med 200 millioner, det nivået har vi hatt siden. Men vi kuttet ikke ned på antallet orkestre eller på distriktskontorene, vi valgte enkeltstående programmer. Noen av disse områdene har vi siden reetablert.

Les om Oslos konserthus :

Les også

- Det tristeste konserthus i Norden

— DR har lagt ned et av sine orkestre, var det på grunn av nedskjæringene?

— Nei, det hadde med andre faktorer å gjøre. Vi utvidet samtidig vårt store symfoniorkester som i dag har 112 musikere.

I dag er kritikken forstummet

De første årene etter åpningen av Jean Nouvels nye praktbygg i 2009 måtte Lønsmann svare for overskridelsene. I dag er kritikken forstummet, sier han.

— I dag selger vi dobbelt så mange billetter, og vi har tre- eller firedoblet antall konserter, mange forskjellige orkestre bruker huset, det er større interesse fra hele landet og vi har fått flere sponsorer. De siste to årene har jeg måttet minne publikum på at dette en gang var en byggeskandale, sier Leif Lønsmann.

  • Les også:

Les også

  1. Filipstad-prosjektet er ikke bare et konserthus

  2. Filipstad kan bli et symbol på hvordan vi lykkes med skiftet i norsk økonomi | Espen Sørbye Frederiksen