Ungdom er minst religiøse, men mest positive til trossamfunn

Stadig færre unge tror på Gud. Men det betyr ikke at ungdom ser på tros- og livssynssamfunn som et problem. Snarere tvert imot.

– Vi unge ser at religionene ikke er så forskjellige, sier (f.v.) Cathrine Backer (f.v.) til venninnene Cordelia Sørbye og Leonora Jacobsen.

For første gang mener under halvparten av oss at tros- og livssynssamfunn bidrar med noe positivt til samfunnet. Det tradisjonelt kristne Norge blir det stadig mindre igjen av.

Men blant ungdom skjer det noe interessant. Selv om troen på Gud er enda lavere i de yngre aldersgruppene (kun 2 av 10 blant de under 45 år), er ikke ungdom mest negative til tros- og livssynssamfunn. Over halvparten (52 prosent) av dem er positive til slike samfunn.

Les hele saken med abonnement