Kultur

Ny satsing på kultureksport

Etter flere kutt i UDs kulturmidler vil regjeringen nå støtte promotering av norsk litteratur i utlandet med 25 millioner kroner. Andre kulturområder etterlyser midler.

Utenriksminister Børge Brende og kulturminister Thorhild Widvey har gått sammen om å skaffe midler til å støtte promotering av norsk litteratur i utlandet.
  • Thea Storøy Elnan
    Thea Storøy Elnan
    Journalist

Kulturminister Thorhild Widvey og utenriksminister Børge Brende har sammen med Nærings— og fiskeridepartementet besluttet å støtte den norske bokbransjen med 25 millioner kroner i å søke som hovedland på bokmessen i Frankfurt 2019. Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet (NORLA) står bak søknaden. Fritt Ord, Sparebankstiftelsen og private aktører skal sammen med bokbransjen stå for resten. Totalt 55 millioner trengs for at Norge kan bli hovedland.

– Dette er en av de mest anerkjente bokmessene i verden og om Norge blir hovedland vil norsk litteratur få en unik mulighet til å profilere seg. I tillegg vil det få ringvirkninger i norsk næringsliv og være positivt for Norges omdømme. Regjeringen har derfor besluttet at vi skal gå til Stortinget og be om tilsagn til å støtte med 25 millioner kroner, sier Widvey.

Kutter i kulturmidler

I fjor kuttet regjeringen i Utenriksdepartementet (UD) sine kulturmidler med 20 millioner, i 2013 15 millioner. Det meste av denne potten går til å dekke utenrikskulturell virksomhet, som blant annet reisestøtteordning for kunstnere som skal arbeide eller ha utstillinger og konserter utenlands, internasjonalt kultursamarbeid, norgesprofilering og presse- og besøksprogrammer. I tillegg brukes pengene til profileringstiltak for norsk næringsliv ute.

– Hvordan rettferdiggjør dere å bruke så store summer på litteratur når det kuttes i støtte til mange andre kulturtilbud?

– Økes den internasjonale nysgjerrigheten rundt norsk litteratur, så vil det medføre økt nysgjerrighet for resten av kulturlivet Norge har å by på også. Det har vi sett av erfaringene til andre hovedland. De som eventuelt skulle være negative til dette bør gå i seg selv og tenke at dette er en vinn-vinn-løsning. Skulle vi bli hovedlandet i Frankfurt, så vil ikke det gå på bekostning av andre kulturuttrykk. Neste år støtter vi kanskje noe annet igjen. Vi kan ikke løfte hundre kulturuttrykk samtidig, sier Brende.

Alle synes å være enige om at kulturpolitikken er «viktig». Men hvorfor?

Les også

Kulturredaktør Sarah Sørheim gir svaret

Får for lite

NORLA var tidlig ute med å inkludere andre aktører i kulturlivet i søknadsprosessen, slik at flere kulturuttrykk kan bruke bokmessen til å promotere seg. Blant dem er Trude Gomnæs Ugelstad, direktør Norwegian Crafts.

– For oss betyr dette at vi allerede er i gang med å forberede en kunstutstilling som skal på bokmessen. Det som er krise for oss er at Utenriksdepartementet jevnlig kutter i de mindre kultureksportmidlene. Det gjør at vi nå har store problemer med å forberede oss til 2019, sier Ugelstad.

Hun mener det er alvorlig at UD ikke annonserer før de kutter.

Børge Brende frarøver oss muligheten til å diskutere hvorfor de kutter. Det er veldig udemokratisk

– Ikke bare er 50 prosent av midlene for denne perioden borte. Børge Brende frarøver oss samtidig muligheten til å diskutere hvorfor de kutter. Det er veldig udemokratisk, sier Ugelstad.

Børge Brende avviser kritikken.

– UD har måttet foreta tøffe prioriteringer de sisteårene med blant annet de store globale humanitære utfordringer vi står overfor. Derfor synes vi det er viktig at vi kan signalisere en økt satsing gjennom denne bokmessen, skriver han på e-post.

Vil gagne alle

Administrerende direktør i Forleggerforeningen, Kristenn Einarsson, er positiv til regjeringens satsing, men påpeker at det fortsatt mangler åtte millioner.

– Kultur-Norge må bruke muligheten bokmessen gir oss til å jobbe for å øke UDs kulturmidler til samme nivå som tidligere, sier han.

Forleggerforeningen har sagt seg villig til å støtte arrangementet med seks millioner kroner dersom det blir noe av.

Regjeringen har tidligere kuttet i kulturmidler. Les saker om det her:

Bård Vegar Solhjell (SV) kritiserer Widveys kulturkutt:

Les også

Her står kampen om kulturmillionene

Tidligere Fritt Ord-direktør støtter Widveys planer:

Les også

Jubler for Widvey

Kulturdepartementet bruker alle pengene på konsulenter:

Les også

På under to år har hun bestilt 25 rapporter til 18,6 mill. kroner

Les mer om

  1. Litteratur
  2. Kultur