Kultur

Regjeringen vil ha smartteknologi inn i byutvikling

Om få år kan du via mobilen din få oversikt over ledige parkeringsplasser i Oslo, eller forhåndsbestille en parkeringsplass før de setter deg i bilen. Det er ett av flere prosjekter som nå kan nyte godt av ekstra midler fra Regjeringen.

Om noen år slipper du å kjøre rundt på jakt etter en parkeringsplass i Oslo. Et nytt teknologiprosjekt vil gjøre det mulig å bestille parkeringsplass før du setter deg i bilen.
  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist
Nyhetsbrev Vil du ha film- og serietips rett i innboksen?

Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen får tilsammen 15 millioner kroner til ulike fremtidsrettede byutviklingstiltak.

Midlene gis til pilotprosjekter som prøver ut nye metoder og samarbeidsformer innenfor smart og fremtidsrettet byplanlegging, hvor det blant annet er lagt vekt på bruk av digitale løsninger.

Av de 15 millionene går 6,8 millioner kroner til Oslo, en by som forventer en befolkningsvekst på 200.000 de neste 25 årene. Av totalt ni ulike Oslotiltak gis det 1,8 millioner kroner i støtte til å videreføre et prosjekt knyttet til bruk av smartteknologi for parkering og trafikkstyring. Målet er å utvikle infrastruktur og integrerte smarte løsninger som vil gi bedre flyt, effektivitet og styring av trafikk og parkering i Oslo sentrum.

Smarte teknologi

— Disse midlene bidrar både til å fremskynde digitaliseringen av offentlig sektor, samtidig som det bidrar til å skape smart og bærekraftig byutvikling. Oslo har en årlig befolkningsvekst på mellom 12.000-15.000 innbyggere, og det skaper store trafikale og parkeringsutfordringer i et byutviklingsperspektiv. Da handler det om å finne frem til del smarte tiltak og teknologi som kan fremme byutvikling, sier Geir Hjelle, prosjektleder i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Han er glad for at pilotprosjektet han nå leder blir videreført takket være midlene fra regjeringen. Prosjektet i Oslo handler om å se på mulighet for bruk av smartteknologi gjennom ulike piloter for parkering. Hele prosjektet skal gi innspill til storskala innfasing av smart teknologi i Oslo fra 2018, med alt fra El-bilparkering, Elbiltaxi, parkering, fotoskanning av skilt og smarte apper.

— Disse midlene bidrar både til å fremskynde digitaliseringen av offentlig sektor, samtidig som det bidrar til å skape smart og bærekraftig byutvikling. Oslo har en årlig befolkningsvekst på mellom 12.000-15.000 innbyggere, og det skaper store trafikale og parkeringsutfordringer i et byutviklingsperspektiv. Da handler det om å finne frem til del smarte tiltak og teknologi som kan fremme byutvikling, sier han.

Derfor jobbes det med prosjekter som blant annet handler om IKT-styrt trafikkflyt og parkering. Ved hjelp av smartteknologi kan du om få år få en oversikt på mobilen din over ledige parkeringsplasser, hvordan trafikkflyten er på akkurat den veien du skal kjøre på, eller at du kan forhåndsbestille en parkeringsplass før de setter deg i bilen.

Kommet langt allerede

— Jeg er glad for at byene nå kan prøve ut nye smarte løsninger, metoder og samarbeidsformer. Byene lærer av hverandre, og vi får en mer effektiv og helhetlig byplanlegging, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Tilskuddene er et ledd i kommunal- og moderniseringsdepartementets program «Plansatsing mot store byer». Programmet skal medvirke til fremtidsrettet byplanlegging, bedre bymiljø og tilrettelegging for økt boligbygging.

Et titalls ulike prosjekter i de byene med størst befolkningsvekst får øremerkede midler til ulike tiltak som skal bidra til å skape fremtidsrettet byplanlegging, bedre bymiljø og tilrettelegging for økt boligbygging.

— Storbyene har allerede tatt et kvantesprang når gjelder bymiljø og byutvikling de senere år. For Regjeringen er det viktig å bygge opp under det arbeidet som gjøres, og sikre at byene får gode redskaper til å håndtere befolkningsveksten og skape et bedre bymiljø, sier statsråden.

Byråd for byutvikling i Oslo, Hanna E. Marcussen (MDG) roser regjeringen for at de ønsker å bidra med øremerkede midler til byutviklingstiltak.

— Når byene vokser så mye som de gjør, og hvor Oslo er i en klasse for selv, så er det viktig at Staten bidrar til å kunne skape en bærekraftig og miljøvennlig byutvikling. Selv om byene også er veldig forskjellig, så har vi samtidig også en del felles utfordringer. Vi kan derfor lære av hverandre, hvordan andre byer har løst sine utfordringer kan ha en overføringsverdi, sier byråden.