Kultur

Unik Balke-samling

Siden 2001 har den skandinaviske salen i Louvres ving "L'aile Rohan" huset en lenge glemt og bortgjemt samling av norske bilder: Peder Balkes 26 oljeskisser.

  • Forf>
  • <forf>erik Bjørnskau <

Nå foreligger en rikt utstyrt bok der historien er fortalt, og der alle maleriene er gjengitt, sammen med en rekke andre av Balkes senere berømte malerier. Dessuten er flere bilder av hans samtidige tatt med, for å sette den originale norske maleren inn i en historisk og kunsthistorisk sammenheng.Boken har tekster på engelsk og fransk, med norske sammendrag, og er et resultat av et samarbeid mellom norske og franske kunsthistorikere. Prosjektet er ledet av universitetsprofessorene Per Kværne og Magne Malmanger, og boken utgis av Institutt for sammenlignende kulturforskning ved Universitetet i Oslo. En rekke ledende norske kunsthistorikere har skrevet om Balkes liv og om flere av hans samtidige norske og franske malerkollegers innflytelse: Malmanger selv, Marit Ingeborg Lange, Karin Hellandsjø, Anne Aaserud, Frode Ernst Haverkamp og Nils M. Knutsen. I tillegg har både sjefkonservatoren for Louvre-museets maleriavdeling og ekspert på nord-europeisk og skandinavisk maleri, Elisabeth Foucart-Walter, samt flere tekniske konservatorer ved det berømte Paris-museet, bidratt med artikler.

Unik samling.

— Vi kjente godt til bildene, de var katalogisert, men det var først da utvidelsene av Louvre startet for noen tiår tilbake at det ble snakk om å stille bildene ut i en permanent opphengning, forklarer Mme Foucart-Walter på telefon til Aftenposten. - Den nåværende salen er faktisk mer eller mindre laget for disse bildene. Personlig synes jeg det er flotte og karakteristiske landskaper. Og i tillegg til de kunstneriske kvalitetene har de jo en unik historie. Jeg kjenner ikke til lignende kjøp for noen av kunstverkene i hele Louvre! - Men det er riktig at bildene lenge var glemt, legger hun til. - Da revolusjonen kom i 1848, var man ikke interessert i hva Ludvig Filip hadde kjøpt inn - det ble ansett for å være et politisk innkjøp.Sjefkonservatoren er overbevist om at den gamle borgerkongen var både seriøst kunstinteressert og kritisk, det vitner andre episoder med kunstnere om. - Og selvfølgelig likte han disse bildene fordi de minnet ham om reisen i ungdomsårene. Jeg tror man kan si at Ludvig Filip var en mer moderne og kulturelt sett fremsynt monark enn man lenge har villet innrømme.

Skjør kunst.

Men bildene både var og er i såpass skjør forfatning at Louvres eksperter er svært tilbakeholdne med å snakke om utlån. Før restaureringen var mange av skissene gulnet på grunn av en gammel oljeferniss, og det var også riper og sprekker i flere av dem. Mme Foucart-Walter utelukker derfor utlån til Norge.- Dessverre. Det hadde sikkert vært fint å se dem med andre av kunstnerens malerier, enten i Norge eller her i Frankrike, men de er for skjøre, nesten som glass. Så vi kan ikke ta sjansen på å flytte dem ut av Louvre.

Souvenirer for en konge

At den norske maleren Peder Balke, som ikke snakket et ord fransk, fikk solgt nær 30 landskapsskisser fra Norge til den aldrende Ludvig Filip i Paris, kan virke utrolig. Men Balkes initiativ var ikke så dristig som det kunne virke. Maleren visste nemlig at den franske "borgerkongen" Ludvig Filip som ung mann og prins hadde vært i Norge. Han hørte til sidegrenen Orléans i kongefamilien, og av forståelige årsaker flyktet han fra Den store franske revolusjonen. Prinsens far, Filip av Orleans, ble giljotinert i 1793, selv om han først stilte seg på revolusjonens side mot sin fetter kong Ludvig 16., og til og med var representant i Nasjonalkonventet som "Philippe L'égalité (likhet)".Den unge prinsen dro ut på en lengre reise under sitt eksil, og kom altså også til Norge. Her tok han seg i 1795 helt opp til Nordkapp. Det finnes flere malerier, skisser og andre vitnesbyrd fra den unge prinsens opphold i Finnmark, og han skjenket senere en byste til et vertskap i Havøysund.Ludvig Filip var derfor en "Norges-venn". I årene 1838 - 1839, da han var blitt fransk monark, delfinansierte han blant annet den store fransk-skandinaviske polarekspedisjonen til Nord-Norge og Svalbard med korvetten "La Recherche" - en av de første store vitenskapelige og kunstneriske ekspedisjoner i sitt slag.Da Balke dukket opp i Tuileries-palasset i 1847, ble han mottatt med åpne armer av den aldrende kongen. Besøket og flere samtaler - på tysk - resulterte i et kongelig kjøp av nær 30 landskaper og kystscener fra hele Norge - også mange fra Nord-Norge og Finnmark. To var litt større bilder, fra Nordkapp og Trondheim, resten av bestillingen oljeskisser på ca. 28 x 37 cm - bildene som i dag er utstilt i Louvre. Disse var bare skisser, og utført på kartong, og Balke håpet nok at kongen ville bestille riktige malerier på grunnlag av enkelte av dem. Men året etter ble det altså slutt på det franske kongedømmet, enda en gang - feiet til side av revolusjonens nye vinder. Ludvig Filip dro i nytt eksil, til England, og kunne ikke bestille flere bilder til Paris.Og mellom 1848 og 1990-tallet lå oljeskissene til Peder Balke bortgjemt og glemt i den franske republikkens kunstlagre og magasiner.

En av de 26 oljeskissene som er utstilt i Louvre-museet: &quot;En seksring utenfor Steigen&quot;, gjengitt i den nye boken.
Konservator Frode Haverkamp - som har skrevet en sammenlignende artikkel om Thomas Fearnley i boken, ved et av Nasjonalmuseets fineste Balke-bilder, &quot;Vardø fyrtårn&quot;.