Kultur

Vil flytte Nobels Fredssenter til det gamle Samtidsmuseet

– Nobels Fredssenter har det veldig trangt og har få utviklingsmuligheter, sier kulturminister Trine Skei Grande (V). Foto: Jan Tomas Espedal

Nesten 250.000 besøker Nobels fredssenter årlig. Trine Skei Grande foreslår flytting til bankplassen.

  • Morten Schwencke
    Morten Schwencke
    Journalist

I det verneverdige Vestbanebygget i Oslo har Nobels Fredssenter holdt til siden åpningen i 2005. Bygget er nå fullstendig omkranset av Norges dyreste kulturbygg, det nye Nasjonalmuseet.

– Nobels Fredssenter har det veldig trangt og har få utviklingsmuligheter, sier kulturminister Trine Skei Grande (V).

Hun foreslår å flytte Fredssenteret til det gamle Samtidsmuseet på Bankplassen, en kort gåtur unna. Huset som rommet vår fremste samtidskunst, har stått tomt siden september 2017.

– Vi har en utfordring i Oslo. Man har vært mer opptatt av å bygge nytt enn å ta vare på det gamle. Hvis vi bruker Samtidsmuseet gir det en mulighet for utvikling av Nobels Fredssenter, sier Grande.

Nasjonalmuseet er i ferd med å bygge seg rundt Nobels Fredssenter. Her fra august 2018. Foto: Jan Tomas Espedal

Behov for mer plass til utstillinger og ansatte

– Vi har plassproblemer. Og så har vi et enormt potensial med en av verdens beste merkevarer, sier Liv Tørres, direktør ved Nobels Fredssenter.

Nesten 250.000 besøker senteret årlig. Nå er behovet stort for mer plass til både utstillinger og ansatte, forteller hun.

Tørres har hatt dialog med Kulturdepartementet angående museets situasjon en stund og håpet lenge at senteret skulle få nabobygget til disposisjon.

Liv Tørres er direktør ved Nobels Fredssenter. Foto: Johannes Granseth

Det tilfalt i stedet Nasjonalmuseet. Tørres er imidlertid positiv til Kulturdepartementets foreslåtte løsning:

– Vi tenker at bygget er spennende og stort. Det ligger midt i sentrum og vil gi oss masse muligheter. Men det har også store rehabiliteringsbehov som vi ikke har økonomiske muskler til å ta selv. Vi kommer til å trenge hjelp til å flytte og til å fylle de store rommene. Det vil i så fall være en god investering for byen og landet, sier hun.

Les også

Les saken: Om få år står ti historiske praktbygninger i Oslo tomme. Ingen vet hva de skal fylles med.

«Må diskuteres i det offentlige rom»

– Hvorfor kommer utspillet nå, Grande?

– Fordi jeg synes at ideer som dette må diskuteres i det offentlig rom før man legger for mange planer, sier Grande.

Museet for samtidskunst ligger i kvadraturen i Oslo. Det har holdt stengt siden 2017. Foto: Espedal, Jan Tomas

Hun forteller at Statsbygg jobber med ulike muligheter og prisoverslag for bygget på Bankplassen, som opprinnelig huset Norges Bank.

Forslaget om flytting er foreløpig kun en idé, som Grande har diskutert med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H). Det er Statsbygg, underlagt Mæland, som forvalter bygget i dag.

– Det må være bred enighet for at det skal bli noe av, sier Grande.

«Kan ikke bygge boliger»

I oktober skrev Aftenposten at ti historiske praktbygg i Oslo vil stå tomme om få år. Skei Grande har tidligere kritisert forvaltningen av byggene, og skyldt på dårlig koordinering mellom stat og kommune.

– Det er bra at det bygges mye nytt. Problemet er at de tomme byggene preger byen på en negativ måte, sa hun den gang til Aftenposten.

Et av byggene man har diskutert, er Nasjonalgalleriet, som Grande har varslet vil brukes til kunst og være en del av Nasjonalmuseet også i fremtiden. Bygget er i likhet med Samtidsmuseet bygget på 1800-tallet.

Slike bygg er ikke egnet for hva som helst, mener Grande:

– Samtidsmuseet er fredet og har tungvinte løsninger. Vi kan ikke bygge boliger der akkurat. Sentralen er et godt eksempel på hvordan man kan bruke et slikt bygg til å formidle kultur.

Det er DNBs gamle banklokale som er bygget om til å huse kultur- og innovasjonssenteret Sentralen.

Veien videre

På spørsmål om hva som blir veien videre, forteller Grande at det er mye som gjenstår før en eventuell flytting. Hun gir ingen tidslinje for når dette skal eller bør finne sted.

– Det må være bred enighet for at det skal bli noe av, sier hun.

– Vil du bidra med penger til å finansiere flyttingen?

– Det lover jeg ikke før jeg har pengene.

Les mer om

  1. Byplanlegging
  2. Byutvikling
  3. Kulturpolitikk
  4. Museum
  5. Trine Skei Grande