- Tradisjonelle papiraviser vil bli et helgefenomen

Medieforsker Erik Wilberg spår avisdød i løpet av få år for så å si alle papiraviser som kommer ut på ukedager. I løpet av fem år har avisopplaget i Europa falt med 26 prosent.

Fra 2008 til 2013 hadde Europa verdens største nedgang i avisopplag. Medieforskere er uenige om hvor omfattende avisdøden er.

-  Trenden er den samme som har vært varslet i over ti år. Alle er klar over at dette er virkeligheten nå, sier medieforsker og førsteamanuensis Erik Wilberg ved Handelshøyskolen BI.

Det står om liv og død for en av Frankrikes mest berømte aviser, Libération. Aksjonærene foreslår å omgjøre avisen til et varemerke.

Samtidig har Spanias flaggskip, El Pais, sagt opp en tredjedel av sine ansatte. I 2012 annonserte den tradisjonsrike, tyske avisen Frankfurter Rundschau sin egen død og ba om hjelp til å redde sine 500 ansatte.

Aviser i Portugal, Irland og Hellas har også blitt truffet hardt av økonomiske nedgangstider og digital konkurranse.

Fra 2008 til 2013 hadde Europa den bratteste nedgangen i avisopplag i verden: 26 prosent av opplaget forsvant på fem år.

-  I løpet av de neste ti årene vil papiravisen ha en helt annen betydning enn den vi kjenner i dag. Papiraviser på ukedager vil være forbeholdt nisjeaviser med stoffområder som passer best på papir. Ellers dreier det i samme retning mot betalingsløsninger på nett og færre papiraviser i ukedagene, sier Wilberg.

Han understreker at han har forsket mest på Skandinavia, men at situasjonen er tilsvarende i resten av Europa.

Les også:

Les også

Pressestøtten kan stoppe en truende avisdød

Flere lesere

Bare fra 2011 til 2012 mistet papiravisene i Europa 6,8 prosent av sitt samlede opplag. I USA var nedgangen 6,6 prosent.

Det viser en årlig rapport, World Press Trends , som blir utgitt av den internasjonale organisasjonen for nyhetsaviser og -publikasjoner.

Samtidig som papiropplaget faller, har mediebransjen økt sin publikumsoppslutning med 4,2 prosent siden 2007 på grunn av flukten til nettavisene. 600 millioner leser nettaviser hver dag, og 2,5 milliarder leser fortsatt minst en papiravis om dagen.

-  Vi konsumerer mer enn før, men på andre plattformer. Nyhetsavisen som medium vil bestå, men den kommer til å flytte seg fra papir til nett, sier Wilberg.

I tråd med medieforskeres spådommer er betalingsløsninger på nett økende. Nesten halvparten av USAs publikasjoner har nå en form for betalingsmodell.

Les også:

Les også

Utfordringen innenfra

Medieprofessor uenig

Medieprofessor Martin Eide ved Universitetet i Bergen støtter ikke Wilbergs spådom om omfattende avisdød i Norge og resten av Europa.

- Det er nok noe i at stadig mer av avislesingen vil skje i helgene, og at mer av innholdskonsumet i ukedagene vil skje digitalt. Likevel står papiravisen veldig sterkt i Norge. Å lese papiravis er noe folk her har et sterkt forhold til. Derfor vil papiravisene bite seg fast og være på markedet i uoverskuelig fremtid, sier Eide.

Han mener papiravisen vil fortsette å komme ut både på riksplan, regionalt og lokalt.

- Særlig nisjeaviser og ukeaviser står sterkt, påpeker han.

- De store løssalgsavisene har falt kraftig i opplag i mange år. Når vil vi se at en av dem forsvinner på papir og går over til kun å eksistere digitalt?

- Dagbladets død har vært spådd i årevis, uten at det har skjedd. Jeg tror også disse avisene vil bestå på papir i en eller annen form, svarer Eide.

Les også:

Les også

Dagbladet legger ned søndagsavisen

Nye tall neste uke

Papiravisopplaget i Norge har vært fallende i en årrekke. Samlet sett var det på sitt høyeste i 1994. Gjennomsnittlig tilbakegang er 5,6 prosent for perioden 2010/2011 til 2011/2012.

Heller ikke fjorårets resultater ser ut til å snu trenden. Et dystert avismarked tvinger blant annet Schibsted til å kutte kostnader.

Også Dagens Næringsliv, som har økt hvert eneste år siden 2000, med unntak av kriseårene 2001 og 2009, mister papirabonnenter og taper i løssalg.

Samtidig fortsetter Dagbladet sitt fall med 9 prosent nedgang i papiravisopplag.

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) offentliggjør alle avisers tall for 2013 neste uke. Ifølge Wilberg vil man se en utvikling svært lik den for 2012.

Spår avisdød i 2017

I en rapport fra Annenberg School for Communication and Journalism blir papiravisens død nok en gang forespeilet, denne gangen omkring 2017, med visse unntak: De aller største og de aller minste.

-  De eneste papiravisene som vil overleve er de små lokalavisene og de aller største avisenes helgeutgaver, heter det i rapporten.

Les også:

Les også

Medierevolusjonen krever omstilling

Hvor lenge tror du papiravisene overlever?

John Arne Markussen, sjefredaktør i Dagbladet.

John Arne Markussen, sjefredaktør i Dagbladet:- Jeg har hørt spådommer om papiravisens død helt siden slutten av 1990-tallet. Men i det er ikke nødvendigvis slik at nye plattformer fører til andre plattformers død. Papiravisen er mye mer seiglivet enn pessimistene spår. Jeg tror papir vil leve side om side med andre kanaler i mange år. Papiravisen vil få en naturlig sterkere posisjon inn mot helgen enn i ukedagene.

Torry Pedersen, ansvarlig redaktør i VG.

Torry Pedersen, ansvarlig redaktør i VG:- Jeg tror flere aviser vil ha endret utgivelsesfrekvens om ti år. Dagbladet slutter for eksempel med sin søndagsavis fra 1. april. Samtidig har aviser en tendens til å dø utrolig sakte. Det kan godt hende enkelte aviser fortsatt kommer ut seks dager i uken om ti år.

Espen Egil Hansen, sjefredaktør i Aftenposten

Espen Egil Hansen, sjefredaktør i Aftenposten- Andelen som leser aviser digitalt kommer helt sikker til å øke i årene fremover. Det gjelder særlig de yngste leserne. Men om papiravisene på hverdager er borte om ti år er jeg usikker på. Det kan gå raskere, og det kan gå saktere. Papir er fortsatt en god måte å presentere journalistikk på.

Tittelen «NON» mot høyreradikale Jean-Marie Le Pen i 2002 er et av den franske avisen Libérations mange dristige stunt.
Spanias største avis, El Pais, har sagt opp en tredjedel av de ansatte og varslet kutt også i årene som kommer.