Kultur

Kunnskapsdepartementet vil oppløse forskningsutvalg

Kunnskapsdepartementet vil avvikle utvalg satt ned av den rødgrønne regjeringen.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad (H), mener utvalget hadde et altfor uklart mandat.
  • Eivind Nicolai Lauritsen

— Det at utvalget skulle oppløses kom veldig plutselig, sier Fanny Duckert.

Hun skulle lede utvalget som skulle se på hvordan universitets- og høgskolesektoren skal finansieres i fremtiden. Utvalget ble nedsatt den 9. august i år av Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering og skulle etter planen levere rapport innen utgangen av 2014.

I dag fikk hun beskjed om at utvalget oppløses i sin nåværende form. Tidligere hadde hun fått signaler om at utvalgets mandat skulle justeres, men dette var det første hun hadde hørt om at utvalget skulle avvikles.

— Det er jo forståelig, vi er jo et utvalg som ble nedsatt av den forrige regjeringen, sier Duckert til Aftenposten.

- Uklart mandat

- Det er to hovedgrunner til at vi nå tar initiativ til å avvikle dette utvalget. Det første er at mandatet er for bredt og for uklart, og for det andre mener vi at finansieringen av høyere utdanning må sees i sammenheng med resten av arbeidet vi gjør innen utdanning, sier statssekretær Bjørn Haugstad (Høyre) i Kunnskapsdepartementet.

Fanny Duckert er dekan for det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitet i Oslo.

I mandatet til utvalget står det blant annet at de skal finne ut om høyskoler og universitet bør gis mer eller mindre frihet til å disponere egne midler, eller om midler i større grad bør øremerkes til spesielle formål. De skulle også ta stilling til hvorvidt universitet og høyskoler skulle likestilles når det gjelder finansiering. Det er i alt åtte sentrale problemstillinger utvalget blir bedt om å ta med i sin utredning. — For egen del tenker jeg at dette mandatet kunne vært interessant for 13 år siden, før den nåværende forskningsfinansieringsordningen ble til, sier Haugstad.

Han påpeker også at det ville vært merkverdig hvis de ikke så nøyere på et utvalg som ble satt sammen av den forrige regjeringen.

- Enig

Selv om avviklingen kom overraskende på Fanny Duckert er hun langt på vei enig med kritikken til Bjørn Haugstad.

— Det han sier er jo sant, det virket nesten som om mandatet til utvalget var litt dårlig forberedt. Man skulle jo ta for seg alt på en gang, forklarer Duckert.

Hun mener det kan være lurt å se gjennom alle de forskjellige utvalgene som har blitt satt i gang, for å se hvor de overlapper hverandre og hvordan man kan sette felles, overordnede mål for disse.

Tenketid

— Dette er ikke et signal om at vi ikke vil forandre på dagens finansieringordning for høyskoler og universitet, men på at vi ikke er sikre på om utvalget er det rette virkemidlet for å finne ut hva som trengs, forklarer Haugstad.

Han forklarer at kunnskapsdepartementet nå vil ta en kort, men intensiv, tenkepause før de eventuelt setter ned et nytt utvalg.

- Men vi er enige med våre forgjengere om at det er på tide å se på hva vi får ut av pengene som brukes på høyskoler og universitet, sier statssekretæren.

Les også

  1. SV mener Høyre nedprioriterer barnehagene

  2. Hver fjerde forsker er over 60 år