Jeg kjenner et dypt ubehag ved den autoritære tonen og massementaliteten i #metoo-bevegelsen

ESSAY: Forfatter, dramatiker og regissør Øystein Stene tar et oppgjør med det siste årets massebevegelse.

Essayforfatter Øystein Stene er forfatter, dramatiker og regissør. Han jobber som dosent ved Kunsthøgskolen i Oslo.

I hele mitt voksne liv har jeg definert meg som feminist. For meg er det en opplagt forbindelse mellom feminisme, humanisme og demokrati. Like muligheter for alle er et ideal jeg mener det er viktig å kjempe for, på alle nivå i samfunnet.

Å tenke kjønn inn i alle sammenhenger har siden studietiden vært helt naturlig for meg. Er jeg bevisst på hvordan kjønn utspiller seg? Får alle komme til? Deles byrder, makt og goder likt?

Les hele saken med abonnement