Kultur

Hver fjerde forsker er over 60 år

På ti år er andelen forskere over 60 år fordoblet på universitetene og høyskolene. - Nå må vi må forstå alvoret, mener Forskerforbundet.

Leder i Forskerforbundet, Petter Aaslestad mener dårlig rekruttering av yngre forskere svekker studie- og forskningskvaliteten.
 • Maren Ørstavik
  Maren Ørstavik
  Anmelder av klassisk musikk

Fra 2001 til 2012 har andelen forskere ved universitetene og høyskolene som er over 60 år doblet seg, fra 16,7 prosent til 28,3 prosent.

Det viser en undersøkelse NIFU har gjort for Forskerforbundet.

Siden 2001 har gjennomsnittsalderen for professorer økt med omtrent to år, fra 54,8 år til 56,6 år.

— Kombinasjonen av høy aldersavgang, økt studentmasse og politisk vedtak om økt satsing på forskning, gjør at vi er nødt for å lage en helhetlig rekrutteringsstrategi i samarbeid mellom institusjonene og politisk ledelse, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

- Vi blir ikke en ledende forskningsnasjon uten å erstatte avgåtte ansatte og øke antallet forskere. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen når ikke målene sine uten å møte disse utfordringene.

Trenger politisk drahjelp

Tirsdag er forskningssektoren samlet i Oslo på Forskningspolitisk seminar, for å diskutere langtidsutfordringene innen sektoren. Ifølge Aaslestad er nettopp rekrutteringen til forskerstillinger et kjerneproblem.

- Fordi institusjonene står fritt til å legge ressursene sine på ulike steder, er det blitt en kultur for ikke å gi faste forskerstillinger til yngre forskere. Men folk blir lei av å gå i midlertidige stillinger i årevis, og mange slutter. sier han.

Les også

Tre av fire som fullfører doktorgraden er utlendinger

— Derfor må vi øke mulighetene for å få fast stilling. Institusjonene kan gjøre noe selv, men det må realiseres gjennom bevilgninger fra Stortinget og drahjelp fra politisk hold, sier Aaslestad. Gjennomsnittsalderen varierer fra institusjon til institusjon. Ved Høgskolen i Oslo er 53 prosent av professorene over 60 år, mens ved Høgskolen i Volda er tallet hele 74 prosent.

Ifølge Forskerforbundet må 3.400 vitenskapelig ansatte erstattes i løpet av en ti års periode bare for å opprettholde samme antall forskere som i dag.

- Ansvaret ligger hos flere

— Vi ser at dette er en utfordring. Og regjeringen har slått fast i regjeringsplattformet at vi vil øke forskningsinnsatsen. Da er det naturlig at noe av den økningen går til å øke kapasiteten, altså å rekruttere inn flere forskere. Vi er ikke uenige med Forskerforbundet om at det trengs, sier Bjørn Haugstad (H), statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Haugstad understreker at ansvaret for å sørge for nok rekruttering til akademia ligger hos flere.

— Det ligger hos Kunnskapsdepartementet som kan opprette nye stipendiatstillinger, hos Forskningsrådet som forvalter store forskningsressurser, og ikke minst hos institusjonene selv, sier han.

- Et institutt vet om de har mange vitenskapelige ansatte over 60 i nær fremtid, og om de trenger å erstattes, sier han.

 1. Les også

  Satser 50 millioner på unge forskere

 2. Les også

  - Vett og forstand er likt fordelt mellom kjønnene