Kultur

Wikipedia ber om støtte, men departementet sier nei

 • Per Kristian Bjørkeng

Den norske utgaven av Wikipedia ber nå om offentlig støtte til driften. – Det er det offentliges ansvar å sikre en norsk kunnskapsbase på nett. Det er ingen som formidler kultur på en mer treffende måte for norske lesere enn det Wikipedia gjør, sier styreleder i Wikimedia Norge, Jarle Vines.

– Alternativet er at folk finner kunnskap og informasjon andre steder. Da forvitrer norsk språk og norsk kultur, sier han.

Kulturminister Anniken Huitfeldt hisset på seg store deler av kulturliv og akademia da hun i 2010 sa kontant nei til å videreføre Store norske leksikon på nett. Kort tid etter kom Sparebankstiftelsen DNB og Fritt Ord på banen og bidro med 31, 5 millioner kroner i støtte. Wikimedia har også forsøkt å få støtte til den norske utgaven av Wikipedia fra private organisasjoner, men har fått avslag. Nå ber Wikimedia om offentlig støtte.

Mer effektivt

Medieprofessor Terje Rasmussen ved Universitetet i Oslo mener det er viktig å ivareta både Store norske og Wikipedia som kunnskapsbaser på nett. Han tror Kulturdepartementet kan få mye igjen for å støtte den norske utgaven av Wikipedia.

– Det er en helt annen effektivitet hos Wikipedia, nettopp fordi det er drevet på dugnadsbasis. Wikipedia er det mest brukte nettleksikonet, og de er like kvalifisert til økonomisk støtte som det Store norske er, sier Rasmussen.

Kjell Lars Berge, professor ved Institutt for nordisk språk og litteratur ved Universitetet i Oslo, var en av de største kritikerne da Huitfeldt kuttet støtten til Store norske leksikon i 2010. Berge mener det er behov for en autorisert, akkumulert, norskspråklig kunnskapsbase. Men det er ikke en oppgave for norske Wikipedia, ifølge Berge.

– I et autoritativt leksikon er det et vitenskapelig miljø som går god for verket og opplysningene er legitimert av professorer. Dersom man skulle finne uregelmessigheter, er det en utgiver og en fagperson som kan tas på det. Slik er det ikke med Wikipedia, sier Berge.

Kulturdepartementet har ingen planer om å finansiere hverken Store norske leksikon eller norske Wikipedia.

– Det er ikke aktuelt å støtte leksikon på nett på grunn av konkurransehensyn. Hvis vi skal støtte ett leksikon, må vi støtte alle. Det er det ikke rom for, sier Lubna Jaffery, statssekretær i Kulturdepartementet.

Relevante artikler

 1. KULTUR

  – Verden har aldri vært et bedre sted

 2. KULTUR

  – I Norge er kultur koselig, men ikke særlig viktig

 3. KULTUR

  En udannet dannelsesprofet

 4. KULTUR

  Boken som burde hatt bruksanvisning

 5. KULTUR

  Dikt på dialekt

 6. KULTUR

  - Vi lever i en tid som skaper brutalitet