Statsbygg vil plassere kunstverkene fra Y-blokken i lukkede bokser. – Pinlig, sier Riksantikvaren.

Riksantikvaren, byantikvaren og Norske arkitekters landsforbund er sterkt kritiske til Statsbygg planer, som venter på godkjennelse hos kommunen.

Kunstverkene «Fiskerne» og «Måken» av Carl Nesjar og Pablo Picasso er i dag integrert i bygningsmassen i Y-blokken.

Statsbyggs planer for hvordan kunstverkene Fiskerne og Måken skal sikres og oppbevares de neste fem til ti årene er klare. Verkene er i dag en integrert del av Y-blokken, som etter planen skal rives i oktober. Flere klager på rivingen av blokken er under behandling hos Oslo kommune, men formelt er klarsignalet for riving gitt.

De to verkene er utformet av billedhugger Carl Nesjar i samarbeid med Pablo Picasso, og er av stor kunsthistorisk verdi. Når det nye regjeringskvartalet står klart blir derfor verkene en integrert del av bygningene. I mellomtiden ønsker myndighetene at verkene forblir tilgjengelige for publikum.

Les hele saken med abonnement