Pent og upersonlig

SISSEL IN SYMPHONY

Oslo Spektrum

Tekster og innhold ofres på toneproduksjonens alter i konsert der gjestene vinner.