Blandet mottagelse etter regjeringskvartal-evaluering

Stenging av Møllergata og høyhus eller ikke er det som vekker mest diskusjon blant arkitektene etter at evalueringen rundt regjeringskvartalet ble lagt frem.

Tårnene til Snøhetta skapte mye diskusjon da de ble presentert som et av flere alternativer til nytt regjeringskvartal. Gruppen som har evaluert forslagene går sterkt imot dette.
  • Arve Henriksen

Midt på treet-rapport, klok og forsiktig. Det er konklusjonen fra flere av arkitektene etter at forslagene til nytt regjeringskvartal nå er blitt evaluert.

Les også

Regjeringskvartalet kan bli 128 meter høyt

En evalueringskomité på ti personer har de siste månedene gjennomgått de syv arkitektforslagene til hvordan det nye regjeringskvartalet skal se ut.

I går mottok Statsbygg konklusjonen.

— Her var det ingen store overraskelser. Den er akkurat midt på treet, hverken fugl eller fisk, sier Snøhettas Kjetil Trædal Thorsen.

Det profilerte arkitektkontoret var sammen med danske BIG og Asplan Viak de som fikk mest oppmerksomhet da forslagene til nytt regjeringskvartal ble presentert. Alle tre foreslo høye, skyskraperlignende signalbygg.

Dette ønsker ikke evalueringskomiteen.

Les også

Disse ti skal avgjøre hvordan regjeringskvartalet skal se ut

— Spørsmålet er hvor maktsterk en regjering ønsker å fremstå. Er en regjering det samme som en amerikansk investeringsbank, eller er en regjering noe annet. Vi mener det siste, at en regjering må fremstå som i en dialog med byen. Det er åpenlyst at 30.-etasjers bygg vil gjøre at Høyblokken vil falle ut av sammenhengen, sier Jens Kvorning, professor ved Det kongelige danske kunstakademis skoler for arkitektur, design og konservering. Han har ledet evalueringsarbeidet.

Kun kommersielle

Kjetil Trædal Thorsen er ikke overrasket over denne konklusjonen.

– Jeg skulle gjerne sett at de gikk inn for høyere bygg, men konstaterer at gruppen, inklusiv plan- og bygningsetaten går i motsatt retning. Det rare er at vi tillater kommersielle bygg å bli høye, er det hotellene som skal representere oss? Det er en litt snodig argumentasjon, sier Trædal Thorsen.

Regjeringen har bestemt at samtlige departement, med unntak av Forsvarsdepartementet, skal samles i det nye regjeringskvartal. Det innebærer 5700 ansatte fordelt på 100.000 kvadratmeter.

Evalueringskomiteen anmoder om å redusere omfanget.

– 100.000 kvadratmeter presser bystrukturen. Vi mener at byen ville hatt bedre av å dempe dette kravet. Her har man bare hatt en fornemmelse av hvor mange ansatte det kan være behov for i fremtiden, og ganget dette med 25 kvadratmeter, noe vi mener er relativt høyt. Det ville derfor vært dumt å tenke så stort, og så risikere at man underveis finner ut at man kan klare seg med mindre areal. Derfor foreslår vi at man begynner litt stillferdig. Hvis det så viser seg at man trenger mer, har man mulighet til å utvide område, sier komitélederen.

— Jeg kan ikke se at dette blir så mye tettere enn det er på Tjuvholmen, svarer Kjetil Trædal Thorsen. Han får støtte fra Sissel Engblom, seniorarkitekt hos Asplan Viak.

— Vi i Asplan Viak var de eneste som har foreslått å bruke tomten etter Y-blokken til et nytt bygg. Vi ønsker også en regjeringspark, men det er noe med hvor stor denne bør være. Vi mener derfor man må tørre å bygge noe på den tomten. Jeg mener Oslo tåler å bli tettere. Vi ønsker disse arbeidsplassene inn i Oslo, og da er dette en anledning til å gjøre det på en fin måte, sier hun.

Større sikkerhetssone

Hun er mer kritisk til at evalueringsgruppen, av sikkerhetsgrunner, ønsker å stenge både Møllergata, Grubbegata og Akersgata for biltrafikk.

— Vi mener Møllergata er en viktig kollektivakse inn til sentrum. Hvis du stenger byen ut kan du lage en festning. Evalueringsgruppen ønsker å beholde bebyggelsen i Møllergata for å opprettholde bylivet. Det betyr at det er butikker som skal ha vareleveranser, det vil bety mange hvite varebiler inn der. Et høysikkerhetsanlegg som dette her vil fungere fint ved la Akersgata og Møllergata være bygater, kanskje ikke for persontrafikk, men for kollektivtransport, sier hun.

Sikkerhetsvurderingen er også noe Lars Haukeland, hos LPO arkitekter bet seg merke i.

— Jeg er overrasket over at de går så langt i å utvide sikkerhetssonen. En utvidet sikkerhetssone vil kunne legge begrensninger for bylivet, men det kan godt hende det er klokt å ta denne diskusjonen, sier han.

Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg, mener evalueringsgruppen har avlevert en grundig rapport.

— Hensikten med oppdraget har vært å få belyse muligheter og begrensninger, og det har vi fått. Vi må så gjøre avveininger i forhold til sikkerhet, høyde, tetthet og byrom. Dette er derfor et godt grunnlag til å jobbe videre med frem mot en reguleringsplan, sier han.

arve.henriksen@aftenposten.no