Kutt av TV-dramapenger truer populære serier

HAUGESUND (Aftenposten.no): NRK og TV 2 er svært kritiske til forslag om å sløyfe 36 millioner kroner i statsstøtte til produksjon av TV-serier.

Lilyhammer 2 og 3, med Steven Van Zandti hovedrollen, er blant seriene som er finansiert gjennom filmstøtte fra Norsk filminstitutt. Nå kan mesteparten av pengene til slike serier isteden bli omdisponert til dokumentarer.

Det var under et bransjeseminar på Den norske Filmfestivalen i Haugesund mandag forslaget om å sløyfe bevilgningene via Norsk filminstitutt ble presentert av konsulentfirmaet Ideas2evidence.

Selskapet har analysert økonomien og pengeflyten i norsk filmbransje, og mener at mesteparten av TV-dramapengene isteden bør kanaliseres til dokumentarer.

De som produserer TV-serier vil bare få mindre beløp til utvikling av manus, og ingenting til selve produksjonen.

— Vanskelig å ta seriøst

— Dette er et så utrolig dårlig forslag at det er vanskelig å ta seriøst. Konsulentselskapet må ha brukt noen merkelige variabler som overhodet ikke stemmer overens med det som det norske folk ønsker seg av tilbud, og hva som faktisk foregår på seriefronten i 2014, sier NRKs eksternsjef Petter Wallace.

Han er ansvarlig for innkjøp av dramaserier fra norske, frittstående produksjonsselskap til statskanalen.

— Det vil være veldig ødeleggende for den norske produksjonen av TV-serier. Dette betyr færre serier i fremtiden. Serier som for eksempel Lilyhammer 2 og Lilyhammer 3 og Kampen om tungtvannet ville aldri ha blitt produsert om det ikke var for støttepengene fra Norsk filminstitutt, sier han.

Wallace understreker at NRK satser tungt på både egen og eksternt produsert TV-drama.

150 millioner i året

— Vi bruker over 150 millioner kroner av NRKs egne penger på dette årlig. Dette er en betydelig satsing fra vår side, og vi er helt avhengige av at det skjer i et spleiselag med offentlige kroner fra filminstituttet, sier han.

I år håper norsk filmbransje å nå rekordhøye tre millioner kinogjengere i Norge, for første gang siden 1979.

— Vi har over en million seere per episode på våre mest populære serier. Det burde være et overordnet politisk mål å sørge for at det fortsatt produseres kvalitetsdrama på norsk, og jeg føler meg temmelig sikker på at vi har politikere som forstår dette, sier Wallace.

— Forslaget om kutt må rett og slett stoppes, sier han.

TV 2: En skandale

Også i TV 2 er forslaget møtt med hoderysting og harme.

- Dette er en ren skandale. Om det gjennomføres er det et enormt tilbakeslag for norsk TV-drama. Etter mange års hardt arbeid er kommet opp på et høyt internasjonalt nivå, og dramaserier fra Norge er nå blitt storeksport til utlandet, sier dramaredaktør Christopher Haug i TV 2.

Han lister opp Lilyhammer, Dag, Mammon og Det tredje øyet som serier som akkurat nå går veldig godt i utlandet.

TV 2 bruker årlig noe over 100 millioner kroner på produksjon og innkjøp av norske dramaserier.

— Uten pengene fra Norsk filminstitutt blir det mindre norskprodusert. Vi opplever dette som grovt urettferdig. Vi betaler jo allerede mesteparten av pengene som går med til å produsere TV-serier selv, slår Haug fast.

Sendes på høring

Kulturminister Thorhild Widvey (H) avviser å kommentere innholdet i forslagene fra analyseselskapet.

- Vi har merket oss at analysene og tallmaterialet som er levert er veldig bra, og vi vil ta alle forslagene med oss videre. Rapporten sendes nå ut på høring. Det blir dessuten nytt innspillseminar med bransjen på filmfestivalen i Tromsø i januar, før den bebudede filmmeldingen kommer til våren, sier hun.