Kultur

Nasjonale radiokanaler fortsetter å miste lyttere

Hittil i år har andelen som daglig lytter på nasjonale radiokanaler, vært 55,9 prosent – et markant fall fra 2017. Nisjekanalene har befestet posisjonen sin.

Programleder Karen Marie Berg og Olav Viksmo Slettan slukket FM-senderen i Tryvannstårnet kl 11.11 20. september 2017. Nå er det DAB-radio som gjelder, men mange har droppet å skaffe seg et slikt apparat.
  • og NTB
Nyhetsbrev Vil du ha film- og serietips rett i innboksen?

I 2017 lå andelen daglige lyttere på nasjonale kanaler på 63,2 prosent, mens det i 2016 – før den nasjonale FM-slokkingen – lå på 67,6 prosent.

Den kvartalsvise utviklingen i lyttetid har vært relativt stabil så langt i 2018, med rundt 72 minutter daglig lytting. Sammenlignet med tidligere år har lyttetiden gått ned. I 2017 og 2016 var lyttetiden på henholdsvis 79 og 85 minutter, ifølge Medietilsynet s tall.

Hovedkanalene taper

– Det vil bli interessant å følge utviklingen i radiomarkedet i 2019 for å se om lyttermønsteret endrer seg, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

  • Aftenposten mener: Slukkingen av FM-nettet bør granskes

Etter FM-slukkingen har tendensen vært at hovedkanalene til NRK, P4-gruppen og Bauer Media, som står bak blant annet Radio Norge, har en nedgang i antall radiolyttere, mens nisjekanalene har fått økt antall lyttere.

Det er mange biler som ikke har standardmonterte radioer som tar inn DAB-signaler. Det bidrar til færre lyttere på kanalene som ikke lenger sender på FM-båndet.

Lyttertallene som ble presentert onsdag, viser at nisjekanalene har befestet sin posisjon, og kanalmønsteret virker til å ha stabilisert seg, ifølge Medietilsynet.

Nisjeøkning

For hovedkanalene har andelen daglige lyttere vært forholdsvis stabil siste halvår, med en lytterandel på 43,7 i mars og 43,2 i september. Nisjekanalene har hatt en svak nedgang fra 30,3 til 29,3 prosent i samme periode.

Men sammenlignet med tredje kvartal i 2016, som var før FM-slukkingen, har nisjekanalene økt med 8,1 prosentpoeng mot tredje kvartal i 2018. I samme periode har hovedkanalene hatt en nedgang i daglige lyttere på 18,7 prosentpoeng

Les også

  1. Erfaren pressemann: – DAB-overgangen var et spill i et lite nettverk

  2. Ingen bønn. FM kommer ikke tilbake. | Joacim Lund

  3. Nato-øvelse kan påvirke DAB- og mobilnettet

  4. Vedum vil skru på FM-nettet igjen

Les mer om

  1. Radio
  2. DAB