Kultur

Mellom fingrene

SPRÅKET VÅRT. Bård Vegar Solhjell, tidligere statsråd og nå stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti, skrev i en artikkel i Dagsavisen 3. oktober om SVs syn på lite demokratiske regimer.

Per-Egil Hegge, journalist og tidligere redaktør i Aftenposten. Hegge har gitt flere bøker, blant annet om språk.
  • Per Egil Hegge

Der kunne vi lese: «Kommunistar støtta, eller såg mellom fingrane med, Sovjetunionen sine invasjonen (sic) i Ungarn, Tsjekkoslovakia og Afghanistan, men var i front i kampen mot USA sine overgrep (...) I Ukraina, at vi ikkje ser mellom fingrane med brot på menneskerettar fordi det no er eit meir pro-vestleg regime.»

Problemet med å se gjennom fingrene med noe — det faste uttrykket - og se mellom fingrene med eller på noe ble behandlet i spalten samme dag, altså 3. oktober. Det hjelper lite at «se gjennom fingrene med noe» kan virke temmelig ulogisk. Det er det innarbeidede, idiomatiske og dermed faste uttrykket. Det begynner kanskje å røyne på litt, men det holder seg stadig mot innvendinger fra språkbrukere, også fra et par utholdende og skriveføre kritikere som påberoper seg så høye autoriteter som sin egen bestemor. Vi har det fra tysk via dansk, og på ferden mot nord har ytterligere en eiendommelighet meldt seg: Tyskerne og vi bruker bestemt form flertall av fingrene. Vi ser gjennom fingrene med noe som er klanderverdig, men som vi lar passere fordi det ikke er så betydningsfullt at det er grunn til å henge seg opp i det eller øve kritikk. Tyskerne sier «mit etwas durch die Finger sehen». Danskene bruker ubestemt form: «at se gennem fingre med nogen».

Når det er grunn til å heve rødblyanten mot Solhjell, er det fordi «sjå mellom fingrane med» hverken er fugl eller fisk. Man kan selvsagt se på noe mellom fingrene, men ikke se mellom fingrene med noe. Det er tenkelig at forvirringen øker fordi noen Vestfold- og Øst-Telemark-dialekter bruker «mellom» når vi andre sier «gjennom», som i «han gikk mellom rommet». Men Solhjell er sunnfjording.

Les også:

Les også

  1. Seg og sine

  2. Mange ord

  3. Last og fast