Stort behov for informasjon om korona. Nordmenn går til redaktørstyrte medier.

Sosiale medier er mindre viktig som nyhetskilde, viser ny rapport.

– De redaktørstyrte mediene står sterkt i Norge, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Bruken av TV, nettaviser og strømmetjenester økte umiddelbart etter nedstengningen av Norge i mars 2020. Det viser en ny rapport fra Medietilsynet som blir offentliggjort på fredag.

Halvparten av befolkningen økte sin mediebruk under den første delen av koronapandemien. Det skriver tilsynet i en pressemelding onsdag. 42 prosent økte TV-konsumet.

Mediene en fellesarena under pandemien

– De redaktørstyrte mediene står sterkt i Norge, det gjorde de også før pandemien. Når informasjonsbehovet blir stort, går enda flere til disse som nyhetskilde. Det sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet til Aftenposten.

Hun opplyser at TV og gratis nettaviser er de to viktigste nyhetskildene for folk flest.

  • 65 prosent svarer TV, når de blir spurt om hva som er deres viktigste nyhetskilde
  • 58 prosent svarer gratis nettaviser
  • 18 prosent svarer sosiale medier, det er en nedgang fra 26 prosent i 2019.
  • Fra vår til høst 2020 økte også andelen som har betalt nettavis som sin viktigste nyhetskilde fra 34 til 41 prosent.

Det er små aldersforskjeller i interessen for nyheter om korona. Det er ulikt tidligere undersøkelser som viser tydelige generasjonsforskjeller i mediebruk.

I underkant av 80 prosent av de spurte søkte nasjonale nyheter om pandemien. 60 prosent søkte internasjonale nyheter og 54 prosent ønsket lokale nyheter.

Store forskjeller mellom land

Internasjonalt finner man store forskjeller i befolkningers tillit til mediene.

Over 60 prosent av nordmenn har tillit til medienes informasjon om korona. I Sverige, Storbritannia, Polen, USA, Frankrike er tallet under 50 prosent, viser tall fra YouGov.

I Vietnam finner man den høyeste andelen som stoler på medienes informasjon. Der er tallet nær 90 prosent.