Kultur

Ny ordbok: Kamp mot byråkratispråk

Implementering. Analog læringsplattform. Kvalitetssikring. Hæ? Boken «Ordbok for underklassen» går til kamp mot byråkratiske ord og vendinger.

Forfatterne av «Ordbok for underklassen» går til kamp mot ullent og uforståelig byråkratispråk i det offentlige Norge. Justisminister Grete Faremos redegjørelse for Stortinget om terrorangrepene 22. juli er ifølge forfatterne et godt eksempel på komplisert språkbruk.
  • Eldrid Oftestad

Undervisningssjef Arne Klyve ved Bergensklinikkene og lektor og forfatter Jon Severud har samlet flere byråkratiske ord og vendinger og gitt dem ut i en bok de har kalt Ordbok for underklassen.

— Vi forsøker å tøyse litt med alle disse rare ordene, forteller i hivlke sammenhenger vi har funnet dem og prøver å forklare hva de bety, eller hva de er ment å tilsløre, forteller Klyve til Aftenposten.

Bok om New Public Management

Det var i forbindelse med en bok om begrepet New Public Management at Klyve og Severud fikk ideen til en ordbok, og dermed utvilket bokprosjektet seg til noe annet.

Les også

Svensk minister gjort til latter etter «rar» engelsk i EU-møte

Teorien New Public Management (NPM) fra 1980-tallet bygger på ideen om å markedsrette de offentlige godene, sik at de blir mer kostnadseffektive.Med denne effektiviseringen eller byråkratiseringen av offentlig sektor dukket det opp nye begreper i det norske språk, og mange av dem stammer fra varehandelen.

Tilslører innholdet

Vi snakker for eksempel om at vi er brukere og at vi forventer at institusjonene leverer varene .

Og det er ikke godt å si hva nyordene egentlig betyr.

— Først og fremst er de pussige. Men mange bruker ord folk ikke helt forstår, for å tilsløre innholdet. Det er vanskelig å ta til motmæle når du er usikker på hva det som sier, egentlig betyr. Disse ubegripelige ordene tar fra folk lysten til å være med å diskutere, sier Klyve.

Les også

Barn med dårlig ordforråd fortsetter å slite i skolealder

Det var spesielt et ord som ga Klyve og Severud ideen til ordboken. Det var ordet biomasse , som helseforetakene benyttet seg av.— I dette tilfelle viste det seg å være antallet personer på venteliste, forteller Klyve.

Faremo på topp

I boken trekkes det frem flere personer som utmerker seg i uforståelig språkbruk. På toppen troner justisminister Grete Faremo da hun informerte Stortinget om terrorangrepene 22. juli 2012.

«Justisminister Grete Faremos redegjørelse om 22. juli , høsten 2012, var et ufrivillig glansnummer i NPM-språkbruk. Det hun sa tilhørte det norske språk, men likevel snakket justisministeren et ukjent tungemål. Først ved tredje gjennomfang klarte jeg å identifisere språket: Justisministeren snakket NPM.»

Les også:

Les også

- Juridiske tekster bedre på nynorsk

— Når begrepsbruk fører til at det er så liten sammenheng mellom begrepsbruk og almen forståelse, at mottakeren av budskapet ikke forstå hva de skal gjøre, eller hvem de skal snakke med, kan det jo få store konsekvenser. Dette viste seg jo blant annet i beredskapshåndteringen etter terrorangrepene den 22. juli, sier Severud til avisen Ny Tid.

Les også

  1. - Utdanner barn til uføretrygd

  2. Nordic cool

  3. «Barn er født og oppvokst her, har gått i barnehage, men snakker ikke norsk»

  4. Ny forskning: Barnehage gir språkgevinst