Kultur

- Vi lever i en tid som skaper brutalitet

Samfunnsforskeren Saskia Sassen bruker livet på å utforske fenomener som rom, grenser og makt - og hvordan alt dette henger sammen i 2012. Når folk uten makt begynner å røre på seg, kan det hittil utenkelige i historien bli til virkelighet. Og det kan skje raskere enn noen kunne tenke seg.

- Grunnleggende endringsprosesser tar lang, lang tid mer eller mindre i det skjulte. Til slutt kulminerer det. Da blir det utenkelige til virkelighet, sier Saskia Sassen, en av verdens fremste urbaniseringsforskere. Marte Lundby Rekaa

  • London
  • Knut Olav Åmås
    kultur- og debattredaktør

I en tid som nok bare tilsynelatende er uten grenser, spør hun: Hvordan dannes det i dag helt nye grenser, på kryss og tvers av de gamle landegrensene? Ja, hvordan oppstår det helt nye rom der ellers avmektige plutselig kan få makt? Og hvordan blir de fysiske stedene viktige igjen i en så digitalt basert tid som vår?

Les hele saken med abonnement