Kultur

Oslo før: Slik ble byens «antirevolusjonære» hagebyer til

Økende boligbehov, nye idealer om lys og luft og frykt for fremvekst av revolusjonære ideer hos arbeiderklassen, skapte en ny boligform i Oslo: Hagebyene.

Da Hasle hageby ble bygget opp rundt 1913, var det ikke beboerne som eide sine egne hus. Foto: Anders B. Wilse / Oslo museum

  • Leif Gjerland
    Historieformidler

På slutten av 1800-tallet ble arbeiderstrøkenes mange og trange leiegårder oppfattet som arnesteder for spirende revolusjonære tanker.

En fare for det bestående kapitalistiske samfunnet, som så på de stadig flere streikene som en advarsel: Se bare hva som var i gang i Russland.

Les hele saken med abonnement