Oslo før: Strid og splid da Aker ville deles

Skal storfylket Viken bestå eller deles igjen? Argumentene står steilt mot hverandre, omtrent som da Aker herred ønsket oppsplitting for drøyt 100 år siden.

Symbolene på Akers tidligere herredshus i Trondheimsveien 5 viser med all tydelighet at de fire Aker-sognene var forskjellige.

Aker ble opprettet som eget herred i 1837 og lå da rundt hele hovedstaden med grense til Christiania ved Nybrua. Selv om en grensejustering i 1859 innlemmet Sagene og Grünerløkka i byen, var Aker fortsatt stort og tungt å administrere.

For å lette administrasjonen, ble herredet i 1861 delt i to enheter. Området mellom datidens bygrense og over Nordmarka til Lunner ble til «Vestre Aker sogn». Resten av herredet ble til «Østre Aker sogn». Det strakte seg fra Grefsen til Nittedal og Skedsmo og omfattet også Østmarka frem til Enebakk, Ski og Oppegård.

Les hele saken med abonnement