Kultur

Filmskapere: PST truer kildevernet

Erling Borgen og Margreth Olin er blant dokumentarfilmskaperne som reagerer sterkt på PSTs beslag hos regissør Ulrik Imtiaz Rolfsen.

-Jeg tenker hvordan det er i andre land når politiet bare kommer og henter folk, Jeg er glad for at jeg ikke ble tatt med i politibilen, sa filmregissør Ulrik Imtiaz Rolfsen til Aftenposten dagen etter razziaen. Ingar Storfjell

 • Øystein Aldridge
 • Mala Wang-naveen
 • Heidi Borud
 • Nina Selbo Torset
 • Frode Sætran

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) gikk mandag kveld til aksjon mot filmregissør Ulrik Imtiaz Rolfsens hjem. Derfra tok de med seg råmateriale til en dokumentar om det norske ekstremistmiljøet.

Filmskaper Erling Borgen er professor ved Høyskolen i Lillehammer. Han synes det som har skjedd er ekstremt alvorlig.

— For meg er kildevernet hellig. Dette handler ikke om en 18-åring, men om pressens lovfestede rett til å beskytte sine kilder. Som professor i samfunnskritisk dokumentarisme vil jeg diskutere med ledelsen på høyskolen om vi må innføre opplæring i kryptering, sier Borgen.

Bakgrunnen for aksjonen var at PST samme kveld pågrep en norsk 18-åring i Göteborg, som de mener skulle slutte seg til IS. Med på turen var også den kjente islamisten Ubaydullah Hussain og et filmteam tilknyttet Rolfsen.

Det er opp til retten å avgjøre om PST skal få tillatelse til å se materialet.

- Truer demokratiet

Borgen er avvisende til at aksjonen kan aksepteres som en del av kampen mot terror.

— Dette handler om hellige prinsipper, og jeg mener PST, ved å gå inn og utfordre og krenke kildevernet, setter journalisten i fare og sørger for at kildenettet skrumper inn. Det er ikke lenge siden etterretningstjenester rykket inn i The Guardians redaksjonslokaler, og Barack Obama har gått til ni søksmål mot varslere i USA. Hvis dette innebærer at det er fritt frem for at hemmelige tjenester skal kunne jakte på våre kilder, er det en trussel mot demokratiet, sier han.

Borgen mener hendelsen hos Rolfsen reiser alvorlige presseetiske dilemmaer, og kaller det for en presseetisk skandale.

Saken fortsetter under bildet.

Erling Borgen. Kolstad Tom A.

— Politiet må anerkjenne Rolfsens arbeidet

Regissør Margreth Olin sier det som har skjedd er både urovekkende og problematisk, men minner samtidig om at vi foreløpig ikke kjenner detaljene i saken.

— En del av oppgaven som dokumentarist innebærer å belyse historier som ellers aldri ville kommet frem. Materialet vi fremskaffer er basert på en tillit til aktørene vi er i kontakt med. Derfor kan vi komme tett på miljøer som andre ikke slipper inn i. Når politiet gjør som de nå har gjort, brytes kontrakten mellom filmskaper og de som belyses, sier Olin.

Hun roser Rolfsen for å jobbe med det norske ekstremistmiljøet., og mener politiet må anerkjenne at dette arbeidet er viktig.

— Aksjonen truer ytringsfriheten og kildevernet, og det er all grunn til å spørre seg om det er riktig. Det blir også interessant å se på om dette er i strid med grunnloven, sier Olin, som håper politiet hverken får anledning til å se eller benytte seg av det de har beslaglagt.

— Man gjør ikke dette overfor en fri presse, sier hun.

Saken fortsetter under bildet.

Margreth Olin. Neegaard Dan P

— Må stå opp og si fra om at PST har tråkket over en grense

Selv har Olin blant annet erfaring med å dokumentere rusmiljøer og mindreårige asylsøkere. Det har skjedd at hun selv har kontaktet myndighetene for å gjøre dem oppmerksomme på krenkelser som de hun følger har opplevd i møte med systemet.

Men hun har aldri følt det har vært riktig å melde fra til politiet eller myndigheter om kriminalitet hun har kommet over i arbeidet sitt.

— Hvis det kommer til et punkt der jeg står overfor alvorlige, graverende hendelser ville jeg meldt fra. Det ansvaret tar man selvfølgelig. Men det er avgjørende nå at vi står opp og sier fra om at PST har tråkket over en grense,sier Olin.

Norsk filmskaper ble kastet på glattcelle

Dokumentarfilmskaper Tommy Gulliksen i Norsk Fjernsyn er sjokkert over det som har skjedd.

— Jeg opplevde noe lignende i 2010 da jeg ble pågrepet utenfor Stockholm mens jeg filmet gateopptøyer. Jeg ble arrestert og kastet på glattcelle, og de tok beslag i alt utstyret mitt og opptakene mine. Jeg følte meg ganske maktesløs og alene, sier Gulliksen.

Saken endte med at TV 2 hentet inn advokater og tok saken til retten.

— Vi vant, og etter mange uker fikk jeg tilbake materialet som de brukte til å holde to 17-åringer i varetekt. Det er et stort tillitsbrudd, for vi er avhengig av kildenes tillit, sier Gulliksen.

Han mener PST sår tvil om beskyttelsen av kildevernet med denne aksjonen.

— Vi journalister har vist at vi er villig til å gå i fengsel for å forsvare et prinsipp som ikke skiller mellom en potensiell terrorist eller president. Med en enkelthandling sår PST tvil om at vi har denne felles forståelsen av pressefriheten og kildevernet. Vi kan ikke ofre frihet for å få trygghet. Friheten er viktigst. Frem til i dag har vi hatt veldig klare spilleregler, og jeg føler jeg har hatt god dialog med PST, sier han.

Frykter redusert kildevern

Filmskaperen Nina Grünfeld er førstelektor ved Høgskolen i Lillehammer mener bildet ikke er svart hvitt.

— Jeg ser at den rådende sikkerhetspolitikken kommer i konflikt med en filmskapers absolutte behov for å kunne verne om sine kilder. Redusert kildevern vil være en trussel mot ytringsfriheten og den kritiske dokumentarfilmen, som jeg mener vi alle er tjent med at finnes i et så rikt omfang som mulig.

- Må man godta at sikkerhetspolitiet gjør slike beslag i sitt arbeid medå bekjempe terrorisme?

— Jeg kan levende forestille meg den stormende kritikken PST ville blitt utsatt for dersom et terroranslag fant sted og dette kunne vært unngått gitt at de hadde gjort beslag i en filmskapers råmateriale, men latt det være, svarer Grünfeld.

PST mener Rolfsen ikke er omfattet av kildevernet

Onsdag ettermiddag leverte PST sin begjæring til Oslo tingrett om innsyn i materialet de har beslaglagt.

I sin begrunnelse skriver PST at Rolfsen ikke er omfattet av kildevernet og dermed ikke kan påberope seg det. Videre anføres det at dersom retten likevel skulle mene at materialet er beskyttet av kildevernhensyn, så er hensynet til PSTs behov viktigere enn kildevernet.

- Jurister og pressefolk mener dere krenker kildevernet og setter journalister i fare. Hva er begrunnelsen for å ta beslag i Rolfsens materiale?

— Vi fikk opplysninger om at det fantes viktige bevis hos Rolfsen. Bevisene var avgjørende for etterforskningen mot 18-åringen, og vi hadde grunn til å tro at de sto i fare for å bli slettet. Ransakingsordren er ellers gjennomført i henhold til norsk lov og godkjent av Det nasjonale statsadvokatembetet, sier politiadvokat Line Nygaard i PST.

- Ville dere ha gjort det samme i Aftenpostens redaksjon?

— Det er vanskelig å svare på. Dette var en helt konkret vurdering i en helt konkret sak på et helt konkret tidspunkt.

- Kan vi forvente oss mer av dette i kampen mot terrorisme?

— Dette er en beslutning som ble tatt etter en helt konkret vurdering.

- Har dere flyttet grensen for kildevern etter denne saken?

— Som sagt, dette er en helt konkret sak. Jeg kan ikke si noe ut over det.

- Hvor mye haster det for dere å få sett dette materialet?

— Det kan jeg ikke kommentere.

Embetsleder Jan Glent i Det nasjonale statsadvokatembetet var onsdag ute og forsvarte PSTs beslag hos Rolfsen.

 1. Les også

  - Oppsiktsvekkende når PST gjennomfører razzia hos Ulrik Imtiaz Rolfsen

 2. Les også

  Rolfsen: Slik skjedde razziaen

 3. Les også

  Filmteamet og kjent islamist til stede da PST pågrep 18-åring

Les mer om

 1. Terror
 2. Ytringsfrihet

Relevante artikler

 1. NORGE

  Filmen om islamisten Hussain kan bli bevis i ankesaken

 2. NORGE

  Islamisten sa at han ville knuse statuene ved Oslo rådhus

 3. KOMMENTAR

  Her er to begreper du må forstå før VG legger frem sin granskning

 4. A-MAGASINET

  Adel Khan Farooq er journalisten som satt seg i bilen med terrordømte Ubaydullah Hussain

 5. NORGE

  PST: Ubaydullah Hussain var rekrutterer, reiseleder, sponsor og kasserer for Syria-farere

 6. NORGE

  Ubaydullah Hussain i retten: - Trukket meg fra Profetens Ummah