Kultur

Ap åpner for å nedskalere nytt regjeringskvartal

Den voldsomme prislappen på det nye regjeringskvartalet har vakt reaksjoner hos flere partier. Nå åpner også Arbeiderpartiet for en nedskalering, skriver VG.

Oversiktsbilde av det nye regjeringskvartalet. Planlagt byggestart er neste år, med ferdigstillelse i 2029. Nå åpner Ap for en ny gjennomgang av byggeprosjektet. Foto: Statsbygg / Team Urbis / NTB
  • NTB

Det nye regjeringskvartalet kan få en prislapp på enorme 36,5 milliarder kroner og både Sp, SV og Frp har reagert på kostnadene. Nå åpner også Ap for å vurdere nærmere forutsetningene som ligger til grunn for prosjektet, skriver VG.

Aps nye syn fremgår av partiets komitémerknader til behandlingen av statsbudsjettet neste år, som avisen har fått tilgang til:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak som vurderer mulighetene for nedskaleringer og reduksjon i kostnader. Det kan blant annet omfatte å beholde noen av dagens bygg, gjennomgå og vurdere sikkerhetskrav og ikke samle alle departementene på samme område», skriver partiets representanter i Stortingets kommunalkomité.

De to mest førende premissene for prosjektet til nå har nettopp vært de strenge sikkerhetskravene og betingelsen om at alle departementene skal samlokaliseres.

– Vi ber om en vurdering av sikkerhetskravene som er stilt. Vi har i dag ingen forutsetning for å si noe om det skal være sånn eller sånn på sikkerhet. Derfor er merknadene formulert som de er, sier Aps kommunalpolitiske talsperson, stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås.

Han peker på at kostnadene tidligere har vært anslått til 15–20 milliarder kroner.

– Plutselig ser vi nå at den summen kan doble seg. Da er det rett, riktig og rimelig at vi får disse opplysningene fra regjeringen, sier han.

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) har det politiske ansvaret for nytt regjeringskvartal og sier han er svært overrasket over de nye signalene fra Ap.

Les også

  1. Regjeringskvartalet kan koste 36,5 milliarder. Da er disse utgiftene ikke inkludert.

  2. Kostnadene for nytt regjeringskvartal kan bli opp mot 36,5 milliarder kroner

Les mer om

  1. Regjeringskvartalet
  2. Nikolai Astrup
  3. Byutvikling
  4. Arbeiderpartiet (Ap)