Vi gjør ikke nok for å hindre partnerdrap | Maryam Iqbal Tahir

Staten har sviktet kvinner og menn som blir drept av sine partnere. Nå skal 70 nye forslag sørge for at tallet går ned. Men hvorfor skal nye tiltak bli fulgt når eksisterende ikke blir det?

Man spørre seg om det er noe poeng i å sette i gang flere nye tiltak, når politiet ikke har ressurser nok til å følge opp eksisterende, skriver Maryam Iqbal Tahir.

Denne uken la Partnerdrapsutvalget frem sin utredning, NOU 2020: 17 Varslede drap? Den viser at de fleste partnerdrap er varslede drap og at politiet og hjelpeapparatet ikke gjør nok for å forebygge.

Det er nedslående å lese at det ikke er mangel på tilgjengelige tiltak som er problemet. Partnerdrapene kunne vært unngått om politiet og hjelpeapparatet hadde brukt tiltak som allerede eksisterer.

Les hele saken med abonnement