Aftenposten felt og frikjent for Stanghelle-kommentar

PFU har felt Aftenposten for brudd på god presseskikk. Samtidig ble avisen frikjent for brudd på punkt 3.2., som omhandler kildekritikk.

Pressens Faglige Utvalg har felt Aftenposten for brudd på god presseskikk. Utvalget er enige om at Aftenposten brøt kravet om samtidig imøtegåelse i punkt 4.14 Aftenposten ble samtidig frikjent for punkt 3.2 om kildekritikk.

Årsaken til klagen er en kommentarartikkel om ­valget av ny Nobelkomité, som sto på trykk i Aftenposten 20. mai i år.

Les kommentaren her :

Les også

«Gode rykter vil ha det til at ‘kinesiske interesser’ har leid inn First House til kampanjen mot Thorbjørn Jagland»

Den omdiskuterte kommentaren, signert politisk redaktør Harald Stanghelle, under overskriften «På svertetokt for kineserne?» vakte bred debatt.

Spesielt var det en setning som fikk ekstra mye oppmerksomhet:

Tonen mellom partene var god etter PFU-behandlingen. Fv: Kommentator Harald Stanghelle, stabssjef Arild Kveldstad og sjefredaktør Espen Egil Hansen, og Hans -Christian Vadseth fra First House.

«Imidlertid kan gode, men ubekreftede rykter fortelle at «kinesiske interesser» har leid inn First House til kampanjen mot Thorbjørn Jagland og Nobel-komiteen. Da er nok gode råd bokstavelig talt dyre, og da passer det godt med en velformulert drittpakke om hvor latterlig Obama-prisen var», skrev Stanghelle.Les også:

Les også

Wetlands spennende hemmelighet

Samtidig imøtegåelse

Tirsdag formiddag behandlet PFU klagen. Der var utvalget enige om at Aftenposten hadde brutt god presseskikk ved ikke å la First House imøtegå Stanghelles opplysninger i kommentaren. De var også enige om at man ikke kunne felle Aftenposten for punkt 3.2, som omtaler bruk av anonyme kilder og kontroll av opplysninger.

Tone Jensen i utvalget avventet den ferdig formulerte uttalelsen fra utvalget for å bestemme seg for om hun tok dissens. Under disuksjonene sa Jensen blant annet at hun var i tvil om hvorvidt Stanghelles kommentar inneholdt sterke beskyldninger som måtte imøtegås.

— Her reises viktige spørsmål, og det mener jeg kommentarjournalistikken må ha. Man må kunne ha takhøyde, og det er farlig å legge opp til løp som gjør at takhøyden forsvinner, sa Jensen under møtet.

I kjennelsen, som ligger tilgjengelig på Norsk Presseforbunds nettsider, står det at utvalget kom til enighet om fellelsen.

«Påstanden om at kinesiske oppdragsgivere har leid inn First House for å sverte Thorbjørn Jagland og Nobelkomiteen, er så konkret og rammende at Aftenposten skulle gitt klageren mulighet til å kommentere den - samtidig. At avisen i ettertid var villig til å beklage det påklagede ordvalget, oppveier ikke det opprinnelige overtrampet. I Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 heter det i første setning: «De som utsettes for sterke beskyldninger, skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.» På dette punkt har Aftenposten brutt god presseskikk», konkluderer uttalelsen.

Overrasket Vadseth

Partner i First House Hans-Christian Vadseth var til stede da PFU møttes, og var også fornøyd med at utvalget kom til fellelse på punkt 4.14. Selv har han lang erfaring som pressemann, blant annet som nyhetsredaktør i VG og sjefredaktør i E24 og Fædrelandsvennen.

— Aller helst skulle vi jo sett at Harald Stanghelle formulerte seg annerledes, og at vi ikke var nødt til å gå til PFU. Nå er Aftenposten felt for brudd på Vær Varsom-plakaten, det synes selvfølgelig vi er greit, som har klaget dem inn.

Tidligere FN-ambassadør, nå partner i PR-byrådet First House Morten Wetland mener Harald Stanghelle har brutt pressens Vær varsom-plakat. Her er de under en debatt i Dagsnytt

— Jeg er overrasket over at behandlingen og diskusjonen rundt punkt 3.2. ble som den ble. Stanghelle innrømmer nå at han den gang fremsatte rykter han i dag ikke har grunn til å tro på. Det burde ført til at han håndterte den kildeopplysningen med større varsomhet, sier Vadseth til Aftenposten.

- Debatten må gå videre

Aftenpostens sjefredaktør Espen Egil Hansen sier han tar PFUs kjennelse til etterretning.

— Det var en interessant debatt, med uenighet og opptil flere linjer i utvalget. Det viser hvor komplisert dette er, sier Hansen.

— Jeg er glad for at vi ble frikjent på 3.2, og at det ikke er setningen om ubekreftet rykte som feller oss. Så er det samtidig imøtegåelse, og der er vi uenige. Vi tar den avgjørelsen til etterretning. Jeg mener dette ikke var en faktisk påstand (som dermed ikke krever samtidig imøtegåelse), men at det ble stilt viktige spørsmål. Det må det være rom for i en subjektiv kommentar, men jeg registrerer at flertallet i PFU mener noe annet. Dette er en debatt som må gå videre, sier Hansen.

Han sier videre at Aftenposten nå skal drive selvkritikk internt.

— Vi kunne nok oppnådd det samme med større presisjon, så vi skal bedrive en smule selvkritikk. Samtidig skal vi jobbe for en prinsippdebatt i PFU, som ikke er knyttet til dette, men kommentarens frie rolle. Jeg mener det rommet må være større enn det vi nå ser, sier Espen Egil Hansen.

Les klagebehandlingen her: