Språket vårt: Taushetsplikt

Presset fra landets klartenkte psykiatere for å få medlemskap i spaltens fornemme professorgruppe er massivt, og Tor K. Larsen i Stavanger blir i dag medlem med ekeløv.

Utgangspunktet er hans artikkel i Dagens Medisin 29. juli, hvor han mener at helseministeren har latt seg manipulere til å etablere et tilbud om medikamentfri behandling. Nå er det, i alle fall teoretisk og filosofisk, mulig at en politiker kan være uenig med psykiater Larsen fordi politikeren har tenkt, og ikke fordi han/hun er blitt manipulert. Men slikt er ikke nok til medlemskap. 31. juli fulgte imidlertid Larsen opp med et briljant innlegg i kommentarfeltet:

«For noen uker siden snakket jeg med en person som hadde stemmehøring som sa han/hun (taushetsplikt) skulle ta livet av seg selv for å forhindre at en annen person kunne bli skadet. Personen har en lang sykehistorie og god effekt av medisiner. Selv mener han/hun stemmene representerer Djevelske og Guddommelige makter som faktisk kan påføre andre stor skade. Personen hadde skadet seg selv ganske alvorlig. På et psykotisk grunnlag (hun/han er overbevist om at noen med overnaturlige krefter faktisk snakker med henne …) ville denne personen helt sikkert «valgt» bort medisiner (…) Han/hun har ingen innsikt i at hun er syk, hvilket hun åpenbart er. Som psykiater må jeg gi best mulig behandling; dersom medikamentfrie poster ideen skulle slå igjennom ville han/hun risikere å få feil behandling.»

Les hele saken med abonnement