Dagens quiz: Mandag 13. februar 2023

Hva kalles en paves regjeringstid?

1. Hvilken ministerpost hadde Knut Arild Hareide i Solberg-regjeringen?
2. Hvilken bilprodusent lanserte i 2008 sin første modell, Roadster?
3. Hva heter Europas lengste trekkhundløp?
4. Kenguruer lever i vill tilstand i to land. Hvilke land?
5. Hva slags planter studerer en bryolog?
6. I hvilket fylke ligger hovedkvarteret til Telemark bataljon?
7. Hvilke benevnelser brukes om de fire spillerne i bridge?
8. Hva kalles en paves regjeringstid?
9. Hva slags skole er West Point, som ligger i den amerikanske delstaten New York?
10. I hvilket mellomamerikansk land er Belmopan hovedstad?

1. Samferdselsminister.
2. Tesla.
3. Finnmarksløpet.
4. Australia og Ny-Guinea.
5. Moser.
6. Innlandet.
7. Nord, Syd, Øst og Vest.
8. Pontifikat.
9. Krigsskole.
10. Belize.

Les hele saken med abonnement