Kultur

- Debatten er for viktig til å frontes av innvandringsfiendtlige talsmenn som Tybring-Gjedde

Christian Tybring-Gjedde får ikke gehør i kulturdebatten hos kolleger i opposisjonen.

tybringgjedde.jpg

 • Marie Melgård

— Jeg kjenner meg ikke igjen i Tybring-Gjeddes polemikk. Den er vinklet for å skape frykt for hva innvandring gjør med Norge. Jeg synes debatten om vi skal ta vare på norsk kultur eller ikke er for viktig til å frontes av innvandringsfiendtlige talsmenn som Tybring-Gjedde, sier Krf kulturpolitiske talsmann, Øyvind Håbrekke.

På tampen av fjoråret spurte Frps Christian Tybring-Gjedde kulturminister Hadia Tajik i Storting om hun kunne definere hva norsk kultur er. Godt hjulpet av Jon Hustads kronikk «Ikkje min kulturminister», har Tybring-Gjedde fått sparket i gang debatten om norsk kultur.

Selv mener han at innvandring truer den norske kulturen, og i et innlegg i Aftenposten skriver han at den norske kulturarven ikke er «kulturelt bærekraftig» og vil forvitre på grunn av høy innvandring.

Vil ikke få gjennomslag i borgerlig regjering

Dette får ikke gehør hos Tybring-Gjeddes kolleger i opposisjonen:

— Vi støtter ikke Tybring-Gjedde. Han diskuterer ikke kulturutvikling, overskriften på diskusjonen burde være innvandring og integrering. Han spiller på den usikkerheten som oppstår når endringer i et samfunn skjer, sier Høyres Olemic Thommessen.

- Hvis det blir en koalisjonsregjering etter valget til høsten, vil Tybring-Gjeddes syn få gjennomslag i en borgerlig kulturpolitikk?

- Man kan være trygg på at Tybring-Gjeddes synspunkter er forbeholdt Frps partiarena. Det er verdt å merke seg at Frp gir klart uttrykk for å bevare kulturarven, sier Thommessen i Høyre.

— Det er lite sannsynlig at Krf går i regjering med Frp – retorikken til Tybring-Gjedde er en av grunnene til det, mener Krfs Håbrekke.

Må ta frykten på alvor

Opposisjonspartiene synes ikke stort bedre om venstresidens tilnæring til debatten om norsk kultur:

— Mange som er ivrige etter å irettesette Tybring-Gjedde marginaliserer norsk kultur og identitet. Men de gjør saken en bjørnetjeneste, sier Håbrekke.

Han mener venstresiden har en lite kledelig angst for å snakke om det norske.

— Samfunnet og kulturen endrer seg på grunn av mange forhold som innvandring, globalisering og teknologiutvikling. Tilhørighet og identitet er fundamentale forhold i folks liv, mange opplever usikkerhet i møte med de raske endringene. I ordskiftet har fremtredende personer på venstresiden og urbane aviskommentatorer hatt en angst for å synliggjøre hva som er en del av den norske identiteten og særpreg. Reaksjonen har vært å putte all bekymring fra folkedypet inn i rasisme og fremmedfrykt-båsen. Det strenger rommet for refleksjon, sier Håbrekke.

- Man må ikke kritisere frykt, da pådrar man seg bare sinne. Og det er jo det Tybring-Gjedde er ute etter. Vi må ta frykten alvorlig, sier Thommessen.

Dynamisk kultur

Thommessen mener det ikke er noe motstrid mellom å bevare det «norske» og samtidig ønske velkommen impulser utenifra. Han trekker frem norsk folkemusikere som Valkyren Allstars, Majorstuen og Andreas Ljones som eksempler på musikere med røtter godt forankret i norsk tradisjoner, men som griper om tidsånden og impulser fra andre verdenshjørner.

— Det er en håpløs debatt fordi man tar utgangspunkt i at kulturbegrepet er et statisk fenomen. Kultur er i utvikling, nå som før nyttiggjør vi kulturelle impulser utenifra. Jeg mener vårt samfunns evne til å ha en inkluderende og dynamisk kultur er et suksesskriteri for fremtiden. Vi som nasjon skal være opptatt av det vi er stolt av, samtidig skal vi ikke frykte nye impulser. Møtet med andre kulturer er ikke noe problem, man må nyttiggjøre seg av det, sier Thommessen.

Håbrekke mener en grunnleggende del av kulturdebatten er i spennet mellom å ta vare på arv og det å fornye oss.

- Men grunntonen i debatten har blitt at man har ett valg: enten er man glad i tradisjonell kultur eller så er man glad i innvandring. Jeg forlanger retten til å være begge deler, sier Krfs Håbrekke.

Politikere skal ikke styre kultur

I et innlegg i Aftenposten ber Sveinung Rotevatnsine borgerlige kolleger om å avlyse kulturkrigen. Han mener det ikke er en politisk oppgave å «redde» en kultur i kamp.

Høyre og Krf støtter opp om dette:

— Det er ikke et politisk anliggende å styre kulturell utvikling, vi skal ligge langt unna det levende kulturlivet. Men noen kjerneområder har vi ansvar for, slikt som kulturarv. Igjennom internasjonale konvensjoner er vi forpliktet til å ivareta det Norge er alene om å ha, sier Thommessen.

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Feil, feil og feil fra Tybring-Gjedde om FNs nye plattform for migrasjon

 2. POLITIKK

  Frp-opprørerne invitert til regjeringsforhandlingene

 3. KOMMENTAR

  Lille speil på veggen der, hvem er norskest i landet her? | Helene Skjeggestad

 4. KOMMENTAR

  Sylvi Listhaug er bare ett av problemene til sentrumsvelgerne

 5. POLITIKK

  Frps Tybring-Gjedde én time etter angrepet: Sveriges statsminister må si unnskyld til folket for innvandringen

 6. POLITIKK

  - Gratulerer, Storbritannia!