Kultur

«Lambda er ikke akkurat pent»

Hadde det ikke vært for Lambda-knekken,kunne Libe Rieber-Mohn (A) ha kompromis-set om et nytt Munch-museum i Bjørvika.

Denne uken var Libe Rieber-Mohn (Ap) med på åpning av utstillinge på Tøyen. Hun åpner også for at det ikke blir noen avgjørelse om plassering av et nytt Munch-museum før jul. Foto: Stig B. Hansen

  • Veslemøy Hedvig Østrem
    Veslemøy Hedvig Østrem

- Denne uken åpnet utstillingen Det moderne øye på Munch-museet på Tøyen. Kun 360 personer var innom på åpningsdagen, i Europa skapte utstillingen lange køer. Hva tenker du om det?

- Vi setter kanskje ikke stor nok pris på det vi har i vår nærhet. I og med at 80 prosent av publikumet på Munch-museet er turister, er det ikke så rart. Det er jo ikke akkurat høysesong.

- Du har like fullt tro på Tøyen som den beste plasseringen for et nytt Munch-museum?

- Ja, det er et svært godt egnet sted. Du kan boltre deg mye mer på Tøyen enn i Bjørvika. Tomten er større. Museumsfaglig mener jeg også det er bedre med et museum som ikke går over 14 etasjer.

- Hva synes du om utstillingen?

- Jeg kom rett fra en begravelse, så jeg må tilbake og se den i fred og ro. Men jeg fikk i hvert fall bekreftet at T-banen til Tøyen går veldig fort.

- Det har den gjort lenge, uten at det har vært gunstig for publikumstallene?

- Museet på Tøyen er blitt stemoderlig behandlet og området er blitt vanskjøttet. Nå har vi store byutviklingsprosjekter på gang. Tøyen i dag er noe helt annet enn Tøyen i fremtiden.

- Er Oslo Ap ferdige med å utvikle Bjørvika?

- Nei. Det var riktig å legge Operaen der. Deichmanske blir flott. Men nå trenger Bjørvika noe annet, noe som kan skape mer liv.

- Tror du ikke 500 000 besøkende til et Munch-museum der nede vil skape litt liv. Tallet er fra den ferske rapporten fra Opak?

- De tallene er måltall. Det er knyttet stor usikkerhet til anslaget for alle alternativene.

- Hva er vitsen med at dere politikere bestiller utredninger hvis dere likevel ikke tror på de konklusjonene fagfolkene kommer med?

- Vi trenger fagkunnskap, men dette er ikke absolutt vitenskap. Rapportene er til dels subjektive, skjønnsmessige vurderinger.

- Dere valgte Carl I. Hagen som alliansepartner i fjor høst. Hva forventer du fra hans kant nå?

- Jeg vil ikke kalle det en allianse. Kommunevalget avgjorde i realiteten at det ikke var noe flertall for Lambda. Hadde vi ikke bestilt noen nye utredninger, ville vi fått stillstand. Lambda ville blitt stemt ned uansett.

- Du har manet til ansvar i denne saken. Hva legger du i det?

- At vi må gjøre alt vi kan for å finne et flertall vi kan leve med. Vi skal ta et ansvar både overfor kunsten, arven vi forvalter og byens innbyggere.

- Handler ansvar også om å være kompromissvillig?

- Absolutt.

- Hvem skal være kompromiss-villige?

- Alle. Men det er urimelig at Lambdatilhengerne forventer at et parti som har stått på Tøyen siden 1963 ikke bare skal være villig til å gi opp beliggenhet, men også at vi ikke protesterer mot valg av bygg.

- Hvis det hadde vært et annet bygg, ville det vært lettere å kompromisse?

- Ja, en del av motstanden er knyttet til Lambda og hvordan det bygget ser ut. Lambda har aldri vært noe folkekrav. At flere sier de foretrekker Bjørvika nå enn tidligere, tror jeg ikke handler om Lambda, men om at folk begynner å bli utålmodige.

- Synes du Lambda er stygt?

- Det er vel ikke akkurat pent. Det er et glasskontorbygg med en liten knekk på toppen. Jeg vil ikke kalle det vakkert. Kulturbygg må ikke nødvendigvis være vakre, men dette harmoniserer veldig dårlig med omgivelsene.

- Hva foregår på Rådhuset nå?

- Vi snakker mye sammen.

- Småprater eller har dere formelle drøftingsmøter?

- Det vil jeg ikke gå inn på.

- Betyr det at du har diskutert andre løsninger for Bjørvika?

- Ja, jeg har vært åpen for å diskutere mange ulike alternativer.

- Ser du for deg noen andre løsninger for Tøyen som også kan skape ny giv for bydelen?

- Den diskusjonen vil jeg ikke gå inn på nå. Det er Tøyen som er det beste alternativet.

- På Munchs fødselsdag 12.12.12 bør det hele avgjøres, har SVs Marianne Borgen sagt. Er det flaut å være Oslo-politiker hvis det ikke blir noen løsning i desember?

- Nei, det må vi kunne stå i, selv om jeg vet at vi kommer til å få høre det. Jeg har gjort veldig mye denne høsten for å kunne få til en løsning. Jeg er genuint opptatt av å få på plass et nytt Munchmuseum. Vi i Arbeiderpartiet har gjort alt vi kan. Byrådet sitter i posisjon og må vise at de er i stand til å styre.

- Så vi risikerer at det ikke blir noen avgjørelse før det er et nytt kommunevalg?

- Ja, det er også en mulighet. Da må vi jo bevilge penger til å oppruste det eksisterende museet med et par hundre millioner kroner.