Tidligere UiS-professor Nils Rune Langeland tapte i retten: – Dommen gir et skjevt bilde av meg

Universitet i Stavanger hadde rett til å gi ham sparken, slås det fast i dommen fra Oslo tingrett.

Nils Rune Langeland i retten (til venstre) sammen med sin advokat Kjell M. Brygfjeld.

I desember pågikk rettssaken mellom historieprofessor Nils Rune Langeland og den norske stat i Oslo tinghus.

Tirsdag formiddag tapte Langeland rettssaken. Dommen slår fast at «det er avskjedsgrunnlag etter statsansatteloven paragraf 26 c)» og at staten dermed hadde rett til å gi Langeland sparken.

Dommen fastslår også at Universitetet i Stavanger (UiS) ga Langeland nok advarsler før han mistet jobben. Dermed er det ikke grunnlag for å gi Langeland erstatning eller oppreisning.

Langeland slipper å betale saksomkostninger.

Langeland: – Jeg er skuffet

Langeland er skuffet over dommen.

– Dommen gir et skjevt bilde av meg. Hvis jeg ikke hadde gått innom kontoret til instituttleder 2. oktober 2017, hadde jeg fremdeles vært professor. Det sier i grunnen alt om denne saken, skriver Langeland i en melding til Aftenposten.

I september 2017 inngikk Langeland en avtale med UiS om rusoppfølging. Den 2. oktober møtte Langelang imidlertid opp beruset på jobb, og dette var den direkte foranledningen til at han ble sagt opp.

– Årevis med normalt godt arbeidsmiljø, undervisning og forskning er visket helt bort. Det jeg har fått i oppdrag av staten å utføre, nemlig å forske og undervise studenter, er ikke nevnt, skriver Langeland.

Regjeringsadvokaten: – Godt fornøyd

– Staten er godt fornøyd med tingrettens resultat.

Det skriver regjeringsadvokat Hilde Lund til Aftenposten. Lund førte saken på vegne av Kunnskapsdepartementet. Hun mener dommen viser klart og tydelig at avskjed var riktig reaksjon.

– Retten er enig med staten i at Langeland ved flere tilfeller gjennom mange år har utvist ufin og ubehagelig adferd mot overordnede, kolleger og samarbeidspartnere, og at han derved ved en rekke anledninger har krenket sine tjenesteplikter, skriver hun videre.

Lund understreker at et godt lærings- og arbeidsmiljø er helt avgjørende for virksomheten til universitetene og høyskolene.

– Det er derfor tilfredsstillende at en samlet tingrett har kommet til at Langelands oppførsel ligger utenfor hva som kan anses som akseptabelt.

Aftenposten har foreløpig ikke lyktes med å komme i kontakt med Langelands advokat Kjell Magnus Brygfjeld.

Ønsket å annullere avskjeden

Nils Rune Langeland er historiker og har en doktorgrad fra Universitetet i Bergen. Han har gitt ut flere faglitterære bøker, og var i årene 1998–2002 redaktør for tidsskriftet Syn og Segn.

Høsten 2017 ble han sparket fra stillingen sin som professor i historie ved Universitetet i Stavanger (UiS). Han hadde vært beruset på jobb og gjennom flere år kommet med kommentarer til kolleger og ledere som ble opplevd som krenkende. Det ble også offentlig kjent at han hadde sendt seksualiserte meldinger til flere kvinner.

Langeland saksøkte UiS for å få oppsigelsen annullert slik at han kan si opp stillingen selv.

– De fleste saker som ligner denne, ender med forlik. Så hvorfor i all verden det er så umulig for staten å annullere avskjeden og la meg si opp selv, er vanskelig for meg å skjønne. Å få tilbake stillingen er ikke så viktig for meg, men jeg vil prøve å bedre mine muligheter videre, sa Langeland til Aftenposten i desember.

Professor Nils Rune Langeland har gått til sak mot Kunnskapsdepartementet etter at han ble sagt opp fra jobben ved Universitetet i Stavanger. Til høyre sitter hans advokat Kjell Magnus Brygfjeld.

– Feil å sparke Langeland

En lang rekke vitner kom med sine forklaringer da saken ble behandlet i retten i desember. Tidligere kolleger ved Universitetet i Stavanger sa de flere ganger hadde opplevd Langeland som ubehagelig og beruset i jobbsammenheng.

Ledelsen uttrykte stor frustrasjon over at Langeland, tross mange runder med advarsler og tilsnakk, ikke endret adferd.

Men flere vitner forsvarte også Langeland. Svein Erik Tuastad, ansattrepresentant i ansettelsesutvalget ved UiS, sa i sin vitneforklaring at det var feil å sparke Langeland på bakgrunn av hans private alkoholkonsum:

– Dersom det faktisk hadde gått ut over jobben eller studentene, hadde det vært noe annet. Men dette var hjelpeløs sjekking fra en fyr som satt og drakk. Ikke noe som hadde med jobben å gjøre.