Disse kultursakene vil den rødgrønne regjeringen krangle om

To skillelinjer vil prege kulturpolitikken fremover: by mot land og elite mot folk.

Mest sannsynlig får Senterpartiet regjeringsmakt. Distriktsspørsmål vil bli viktig i kulturpolitikken fremover.

Mye tilsier at vi får en rødgrønn regjering bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Dette kan få konsekvenser for kulturpolitikken i Norge. Samtlige partier har blant annet gått til valg på at kulturens andel av statsbudsjettet alltid skal ligge på 1 prosent. Før koronapandemien lå kulturbudsjettet til 0,76 prosent av statsbudsjettet.

Les hele saken med abonnement