Imamer har skrevet under på at fransk lov står over sharia. Det er ikke uproblematisk.

Rektor og imam Chems-eddine Hafiz er hovedmannen bak dette viktige skrittet. Han kjemper mot radikalisering og islamisme – og er en av Frankrikes mest truede menn.

– Her ligger universitetene og forlagene. Det er her i Paris vi vil kunne reformere islam. Vi må våkne, sier Chems-eddine Hafiz. Han er imam og rektor ved Den store moskeen i Paris.
  • Vibeke Knoop Rachline

Muslimske lærde hevder oftest at sharialover har forrang i konflikt med andre lover. I Frankrike har Chems-eddine Hafiz og andre imamer signert en pakt som slår fast det motsatte: Islam skal respektere republikkens verdier, og franske lover skal veie tyngst.

Dette anses som revolusjonært i landet med flest muslimer i Europa.

Les hele saken med abonnement