Kulturstøtteordningene forlenges ut året

Kompensasjonsordningen for kultursektoren forlenges, iallfall ut 2021. – De kan senke skuldrene, sier kulturminister Abid Raja (V).

Kulturminister Abid Raja forlenger ordningene til kultursektoren.

Kulturministeren opplyser til VG at han kan «slå det tindrende klart fast» at ordningen skal vare ut året, minst.

– Kulturen skal ikke forvitre på min vakt – til det er kulturen alt for viktig for oss. Det er ikke bare næring og underholdning, det er også verdier, dannelse og kulturarven vår. Kultur er blant tingene nordmenn har savnet mest under krisen, i tillegg til å ta en øl på byen, og jeg er glad for at vi har stilt opp for kultursektoren på den måten vi har gjort, sier Raja.

Kompensasjonsordningen kompenserer arrangører for deres uunngåelige økonomiske forpliktelser i forbindelse med et stengt, avlyst eller nedskalert kulturarrangement

Det er Kulturrådet som forvalter ordningen.

– Jeg vet at det er planlagt mange arrangementer i hele Norge gjennom høsten og før jul, og med en forlengelse av kompensasjonsordningen bidrar vi til å gjøre situasjonen litt mer forutsigbar i tilfelle noe blir avlyst eller nedskalert som følge av pandemien, sier Raja i en pressemelding.

Han påpeker at det har vært færre konkurser enn normalt i kultursektoren, både i 2020 og 2021. Og at det har vært flere nyetableringer.

– Det lover bra for kulturlivet etter pandemien, sier kultur- og likestillingsministeren.

VG kjenner til at det nå også jobbes med en lignende forlengelse av støtteordningene for feltene idrett og frivillighet.