Kultur

Motstandsfolks etterkommere varsler søksmål mot Gyldendal

Striden rundt Marte Michelets bok Hva visste hjemmefronten har ført til at etterkommere av motstandsfolk truer med å ta forlaget til retten for injurier.

Marte Michelet møtte i 2018 historikere etter utgivelsen av boken om Hjemmefronten.
  • NTB

Ifølge søksmålsvarselet, som VG har fått tilgang til, gjentas kravet om at boken umiddelbart må trekkes fra markedet.

– Det kan ikke være tvilsomt at boken har vekket spesiell interesse grunnet de graverende og sjokkerende (men feilaktige) beskrivelsene om nevnte personer, hvilket har bidratt til å øke salget og inntjeningen på bekostning av våre klienters og forfedres omdømme, skriver advokat John Christian Elden, som representerer etterkommerne, i varselet.

Elden sier til TV 2 at etterkommerne ikke har hørt noe fra Gyldendal ennå, og at forlaget har fått innvilget en svarfrist til 22. februar.

– Vi tar for gitt at et presumptivt seriøst forlag ikke utgir falske injurier og trekker tilbake ulovlige bøker og korrigerer dem, sier advokaten.

Gjennomgår kritikken

Kommunikasjonssjef Camilla Bruseland i Gyldendal sier til NTB at de er overrasket over kravet. Hun forteller at de i utgangspunktet hadde frist til 22. februar på å legge frem en tidsramme for at de skal gjennomgå påstandene, ikke et svar på samtlige påstander.

– Svaret var klart til å sende, men rett før fikk vi et prosessvarsel om søksmål. Vi er ganske overrasket, sier hun.

Bruseland viser til advokat Cato Schiøtz for ytterligere kommentarer rundt søksmålsvarselet.

– Det første jeg vil si, er at som alle vet har Marte beklaget deler av boken, noe Gyldendal stiller seg bak. Forlaget trodde man hadde en god dialog og er derfor overrasket over at dette kommer nå, sier Schiøtz til NTB.

Fire krav

I brevet varsles krav om erstatning for økonomiske tap, oppreisningserstatning, at deler av bokens fortjeneste tilfaller etterkommerne, og at boken trekkes tilbake. Schiøtz mener det ikke er noe juridisk grunnlag for noen av kravene.

– Tilbaketrekkingen er det viktige. Juridisk er det ikke grunnlag for det, fordi norsk lov ikke hjemler et slikt krav. Jeg kjenner ingen dom der man har fått medhold for en slik tilbaketrekking, sier han.

Schiøtz varsler at de nå vil svare på søksmålsvarselet.

– Når man tar det juridisk, får man svar juridisk, sier han.

Dette er saken

Både historikere og motstandsfolks familier har reagert på flere opplysninger i Hva visste hjemmefronten. Boken tar for seg hva Hjemmefronten egentlig visste da jødeutryddelsen fant sted i Norge.

12. februar beklaget Michelet overfor flere etterkommere etter hjemmefrontmedlemmer. To dager senere uttalte hun at hun ikke utelukker flere beklagelser.

Les også

  1. «Hva visste hjemmefronten?» egner seg dårlig for en rettssak

  2. Gyldendal forlag: – Uaktuelt å trekke Marte Michelets bok

  3. Marte Michelet beklager deler av «Hva visste hjemmefronten?»

Les mer om

  1. Bøker
  2. Bok
  3. Gyldendal
  4. Andre verdenskrig
  5. Sakprosa