Kultur

TV 2: – Ville ikke skjedd hos oss

Nyhetsredaktør Jan Ove Årsæther har vanskelig for å forstå hvordan NRK kunne glippe på Dagsrevy-reportasjen om romkvinnen. TV 2 har kortere vei til topps i organisasjonen.

TV 2 mente de hadde for mange fellelser i Pressens Faglige Utvalg, og ryddet i organisasjonen. Nå er det kortere vei mellom reportere og toppledelsen. Tvilstilfeller tas opp med ansvarlig redaktør Alf Hildrum. Foto: Skibstad, Kent

 • Arve Henriksen
  Journalist
 • Kjersti Nipen
  Journalist

Der NRK er en stor organisasjon med mange ledd i nyhetsredaksjonen, er det kort vei fra reporter til sjefredaktør Alf Hildrum i TV 2. Det mener nyhetsredaktør Jan Ove Årsæther er en klar fordel.

— NRK er betydelig større enn oss, og med store organisasjoner er det vanskeligere å sikre god informasjonsflyt. Det er lettere i TV 2. Nyhetsredaktørfunksjonen er veldig operativ og vet hele tiden om det som foregår av journalistisk produksjon, sier Årsæther.

Tok tak etter PFU-fellelser

Han mener derfor det ville vært utenkelig at den såkalte romsaken ville blitt sendt i TV 2. Mellom reporter og sjefredaktør Alf Hildrum er det bare en redaksjonssjef og en nyhetsredaktør.

Les også

NRK innfører etiske strakstiltak

— Jeg har vanskelig for å forstå hvordan denne saken kunne oppstå. Slik TV 2-nyhetene er organisert ville jeg ha visst om denne, og at fokuset burde vært på den kriminelle handlingen og ikke på urettferdig behandling av romfolket gjennom generasjoner, sier han.Den stramme organisasjonsstrukturen mener han også er mye grunnen til at TV 2-nyhetene ikke hadde en eneste PFU-fellelse, hverken i 2011 eller 2012.

— Vi hadde også for mange fellelser, noe vi ble tvunget til å ta tak i, sier Årsæther.

Fjernet sjefsstilling

TV 2 hadde tidligere en nyhetsdirektør i nyhetslinjen, den stillingen er nå fjernet.

— Grunnen var at det ble veldig uklart om nyhetsavdelingen var direktørstyrt eller redaktørstyrt.

NRK har beklaget at de sendte innslaget om romkvinnen som bedyret sin uskyld. I ettertid er det også kommet frem at NRKs nyhetsanker Nina Owing, som presenterte saken, var kritisk til saken internt. Owing vil ikke kommentere saken ytterligere.

TV 2s nyhetsanker Arill Riise, er tidligere anker i NRK.

— Er det vanlig at nyhetsankeret presenterer saker man ikke mener man kan stå for?

Nyhetsanker Arill Riise i TV 2 ville ikke presentert "romkvinnesaken" når informasjonen var tilgjengelig. Foto: Marit Hommedal

— Nei, overhodet ikke. I ettertid er det lett for meg å si at jeg aldri ville ha presentert en slik sak. Her var jo all informasjon tilgjengelig. For meg ser det ut som nyhetsanker i Dagsrevyen ble pålagt å presentere. Det er i så fall uakseptabelt. Det er jo ikke nyhetsankeret som lager sakene, men vi er ansiktet utad og får ofte ufortjent æren for gode saker, men også skylden for feil. I TV 2 er nyhetsanker tett på produksjonen og det er daglig diskusjoner om sakene og vinklingene, som jeg også vil tro det er i Dagsrevyen, sier Arill Riise.

Innviklet i NRK

Mens det er fire ledd i nyhetslinjen i TV 2, teller samme nyhetslinje syv personer i NRK.

— Dette er kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas øverst, deretter programdirektør Per Arne Kalbakk, nyhetsredaktør Stein Bjøntegård, redaksjonssjef Solveig Tvedt, vaktsjef, og til slutt reporter, sier informasjonssjef Tommy Hansen.

Bjerkaas har varslet at han vurderer strukturendringer i kjølvannet av saken som nå ruller.

— Det handler om arbeidsprosesser, for å se om vi har gode nok rutiner når det gjelder varsling oppover i nyhetsledelsen, sier informasjonssjef Tommy Hansen.

I dag har NRK også varslet at de umiddelbart iverksetter en egen syvpunktsplan med etiske strakstiltak for å bedre arbeidsrutinene.

- Feil avgjørelser er problemet

Arne Krumsvik, førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag på Høgskolen i Oslo og Akershus, tror ikke organisasjonen er problemet i NRK

— Alle mediehus er organisert slik at myndigheten er delegert. Da er man avhengig av at den man delegerer til, tar de riktige avgjørelsene. Det spiller ingen rolle om det er langt til kringkastingssjefen, mener Krumsvik.

 1. Les også

  Bli med i nettdebatten, Bjerkaas!

 2. Les også

  - Folk forventer å få vite hvilke refleksjoner NRK gjorde

 3. Les også

  Debatten NRK må ta

 4. Les også

  - Grove overtramp setter NRKs troverdighet i fare

Relevante artikler

 1. KULTUR

  - Jeg vil ha mer glitter i Oslo

 2. KULTUR

  Anne Grete Preus: Poetisk rocker, rå poet

 3. KULTUR

  Et annet syn på kulturen

 4. KULTUR

  Med skarpe tunge og hjertevarm humor viser Orange Is the New Black at livet bak murene byr på mer enn man skulle tro

 5. KULTUR

  Nytt lys på tungtvannsheltene

 6. KULTUR

  «Fuglehjerter» kåret til beste norske kortfilm