• Politkere som skuespillere {{{silentplay:true}}}

Slik spiller politikerne våre for å vinne din stemme i valget

SE VIDEO