Kultur

Skaper orden i kaos

BENTHE KOLBERG JANSSON, JAN K. HOGNESTAD, KRISTIAN E. KRISTOFFERSEN, JANNIK KROGH, PER ARNE MICHELSENTema. Norsk språk og litteratur VG1SamlagetSikker språkføring på begge mål.

 • Ingunn Økland
  Ingunn Økland
  Kommentator og hovedanmelder

Vår vurdering:

5 av 6

Karakter: 5

Den nye læreplanen i norsk for videregående definerer norsklæreren som en slags allvitende dannelsesagent: Ikke bare skal elevene få undervisning i norsk språk og litteratur, de skal dessuten "finne sine egne stemmer" og utvikle kulturforståelse, toleranse og respekt for mennesker fra andre kulturer. Med utgangspunkt i et utvidet tekstbegrep skal elevene studere film, musikkvideo, design, reklame og grafikk, for å nevne noe. Faget i seg selv skal representere en demokratisk offentlighet, heter det, ja, tilsynelatende har nå alle samtidens plussord — for å bruke et begrep fra faget - samlet seg i læreplanen, som til gjengjeld gir svært sparsommelige opplysninger om hva som konkret forventes av for eksempel grammatikkunnskaper og skriftlig språkbeherskelse.Skolebokforfatterens første pedagogiske utfordring er å skjære igjennom denne utflytende målsetningen. Det klarer de fem forfatterne av "Tema" best. Hvert kapittel innledes med en klargjøring av kunnskapsfelt og kompetansekrav, og refererer dessuten aktuelle partier fra læreplanen, slik at elevene selv kan se hvordan forfatterne konkretiserer den.Språkføringen er sikker og klar, både på bokmål og nynorsk. At boken er fellesspråklig, gir elevene anledning til skiftevis å lese hovedmål og sidemål, en betydelig pedagogisk gevinst for sidemålsundervisningen, som ofte er henlagt til egne bolker. Forfatterne tillater seg å drive hardbarket grammatikkundervisning der andre læreverk fortaper seg i et utvidet tekstbegrep. Tre år med offentlig debatt om kildebruk i norsk sakprosa gjenspeiles i et grundig kapittel om kvalitetskontroll og god sitatskikk.

Les også

 1. Tilløpet best

 2. Likt og ulikt

 3. Jordnært

 4. Best i klassen

 5. Ekstremt leselig

 6. Holder ikke mål

 7. Kommer skjevt ut

 8. Subtil estetikk

Les mer om

 1. Litteratur