Stanghelle refser Schibsted på vei ut

Harald Stanghelle slutter i Aftenposten, skuffet over eiernes behandling av avisen.

Kollegene sitter i åpne landskap, men Harald Stanghelle har eget kontor. Ryddig er det ikke der inne.

Så kom det enda et jordskjelv i Akersgata. Alt annet nyhetsstoff, inklusive KrFs siste utspill om regionreformen, måtte legges til side.

For litt etter klokken 13 tirsdag ble det brått kjent i Aftenpostens kontorlokaler at redaktør Harald Stanghelle (62) går av i november. Han skal fortsatt skrive i avisen, som spaltist, men likevel:

Harald Stanghelle i Aftenpostens redaksjon tirsdag formiddag sammen med sjefredaktør Espen Egil Hansen (bak til venstre), nyhetssjef Henning Carr Ekroll (til venstre) og redaksjonssjef Jostein Ihlebæk.

– Sandberg, Solvik-Olsen, Søviknes og Telenor-Svendsen. Er det virkelig nødvendig av deg å ta luven fra alle disse andre avgangene?

– Aftenposten er en flott avis med flotte medarbeidere. Når jeg nå likevel velger å slutte, er det fordi jeg vil gjøre noe annet. Ha et taktskifte på oppløpssiden av mitt yrkesliv.

– Ingen andre grunner?

– Jo, det har også hatt en viss betydning for valget mitt at jeg de siste årene er blitt stadig mer kritisk til hvordan Aftenposten er blitt behandlet av konsern og eiere.

– På hvilken måte?

– Dessverre har Schibsted-konsernets behandling av Aftenposten de siste årene ikke vært i tråd med hvordan en god og samfunnsbevisst eier skal opptre. Vi har de siste seks årene redusert redaksjonen fra 293 til 175 medarbeidere. På samme tid har vi båret 874 millioner kroner i overskudd over gaten. Det er et sprik mellom det som blir sagt om vår viktige samfunnsrolle, og de rammevilkårene vi får for å fylle den.

– Har du ikke sagt fra om dette før?

– Jo, dette er ikke noe jeg har kommet på nå, jeg har lenge både skriftlig og muntlig gitt uttrykk for det overfor konsernledelsen. Så de vet hva jeg mener. Det går veldig bra i Aftenposten. Da bør Schibsted ta initiativ til en offensiv satsing, for det er der fremtiden ligger.

Stanghelle retter også kritikk mot organisasjonsmessige forhold i Schibsted:

– For første gang siden 1860 er Aftenposten ikke representert med sin sjefredaktør i ledelsen av Schibsted Media. Det vitner om manglende forståelse for Aftenposten og abonnementsavisenes betydning.

Schibsted: Nødvendige tiltak

Schibsteds konsernsjef Rolv Erik Ryssdal gir følgende svar til kritikken fra Stanghelle:

– Harald har gjort en fremragende jobb for Aftenposten gjennom mange år, og jeg håper han fortsatt vil bidra i spaltene. Jeg er kjent med hans kritikk og har diskutert dette med Harald noen ganger gjennom årenes løp. Jeg har forståelse for hans synspunkter, men de store endringene som preger vår bransje, har gjort det nødvendig å gjennomføre tiltak som jeg vet at ikke alle er enige i.

Redaktør Harald Stanghelle på sitt kontor tirsdag formiddag.

Lang karriere i pressen

Den tidligere fiskeren og FN-soldaten fra et indremisjonshjem i Vaksdal har hatt en lang arbeidsdag i norsk presse. Stanghelle gjorde seg fra konfirmantalder gjeldende i spaltene i Vaksdalsposten og Bergens Tidende, arbeidet senere to år i Dag og Tid og ni år i Arbeiderbladet, før han kom til Aftenposten i 1991.

Her har han senere vært, bare avbrutt av fem år i Dagbladet, der han var sjefredaktør fra 1995 til 2000.

Sin første nærkontakt med Aftenposten fikk han alt i juli 1970 da avisen sendte journalist og fotograf til Vestlandet for å intervjue den da 14 år gamle og åpenbart begavede lederen av Vaksdal Unge Høyre.

«Er det plagsomt å være ung, lokal kjendis her i distriktet», ville Aftenposten vite.

«Jeg må innrømme at jeg av og til synes det er morsomt. Jeg opplever til og med at jeg blir stoppet på gaten i Bergen», svarte Stanghelle.

Svært ofte i offentlig debatt

Etterpå er han blitt stoppet og gjenkjent av ganske mange, også østafjells.

– Ytterst få nordmenn har deltatt så mye i offentlig debatt, og på så mange saksområder som deg. Har du noen gang tenkt at du deltar for mye?

– Ja, det har jeg av og til tenkt. Da har jeg trøstet meg med alt jeg har sagt nei til. For eksempel snakker jeg aldri om økonomi, og det er det gode grunner til.

«Jeg har fått ha tvilen som mitt arbeidsredskap», sa han i et intervju ved årtusenskiftet.

– Er det blitt for mye tvil og tvisyn i norsk presse? Savner vi de hardtslående avisene som var kamporganer for ulike partier og samfunnsklasser?

– Nei, jeg vil si motsatt. Det er nå vi trenger både tvil og analyse i en tid da for mange bare dyrker skråsikkerhet og spissformuleringer.

– Hva skal vi si om årene dine som politisk redaktør i Aftenposten? Fikk du kjeft fra lesere som savnet det gamle Høyre-organet?

– Ja, definitivt. Jeg lot dem jo savne det.

Lot seg ikke overtale til å fortsette

Sist fredag holdt han en hjertelig og gjennomarbeidet tale for en av Aftenpostens fremste medarbeidere, fotograf Tom A. Kolstad som sluttet etter 46 år. Men ingen i kollegiet visste at Stanghelle selv gikk med planer om å gi seg.

– Jeg har satt veldig pris på at Espen Egil Hansen har gjort aktive forsøk på å få meg til å fortsette. De siste årene er det under ham som sjefredaktør gjort en formidabel innsats i den revolusjonen som mediene nå står midt opp i, sier Stanghelle.

Sjefredaktøren gir ros tilbake.

– Jeg kommer til å savne Harald som redaktør og rådgiver, og vi kommer til å savne Harald når han pakker ned sitt velfylte kontor i slutten av oktober. Jeg regner ham som en av de fremste fortolkere av vår samtid. Hans analyser, kommentarer og oppgjør har i en årrekke satt dagsorden i norsk samfunnsdebatt.

Hansen: Schibsted beste eier

– Men hva synes du om kritikken hans av Schibsted?

– Harald Stanghelle hadde ikke vært Harald Stanghelle om han ikke hadde benyttet en slik anledning til å si sin mening. Han er tydelig også internt. Akkurat i dag er jeg ikke enig med Harald når det gjelder hans syn på Schibsted og samfunnsansvar.

– Hva er du uenig i?

– Jeg tror vi har den beste eieren. Schibsted er blant de mediekonsernene i verden som lykkes aller best. Utfordringen de siste 15 årene har ikke vært våre eiere, men at digitaliseringen endrer våre forretningsmodeller. Google og Facebook tar annonseinntekter, og NRK legger seg svært tett opp mot Aftenposten på nett med sin gratisversjon.

– Tar man egentlig samfunnsansvar ved å nedbemanne?

– Det har vært nødvendig å redusere kostnadene også i Aftenposten. De siste tre årene har vi ved å omstille oss snudd en bratt nedgang til sterk opplagsvekst, og vi har snart like mange abonnenter som i toppårene. Som sjefredaktør ønsker jeg meg så store ressurser som mulig, men vi må ha en økonomi som bærer skuta. Alle disse tingene diskuterer vi løpende med våre eiere, men jeg har aldri tvilt på at konsernet er sitt samfunnsansvar bevisst, sier Hansen.