Advokaten til Abida Rajas eksmann: Visste ikke at hun giftet seg under tvang

Svarer på anklager om familievold i en pressemelding.

Advokat Javeed H. Shah sendte onsdag ut en pressemelding på vegne av sin klient, Abida Rajas eksmann.

Tirsdag kom boken om Abida Rajas liv, «Frihetens øyeblikk».

I boken skildres et liv preget av vold, undertrykkelse og tvangsekteskap. Det fremmes sterke anklager mot Abida Rajas far, hennes eksmann og flere andre familiemedlemmer i boken.

Les også

Mens broren Abid ble toppolitiker, forteller storesøster Abida Raja om tiår med tvang, vold og sosial kontroll

Nå svarer Abidas eksmann på påstandene i en pressemelding utsendt fra hans advokat, Javeed H. Shah.

Ble først kjent med opplysninger om tvangsekteskap i 2020

«Ifølge min klient har han levd i god tro om at Abida giftet seg av fri vilje slik hun selv uttrykte ovenfor han. Derfor er opplysningene om tvangsekteskap noe han ble kjent med først i 2020. Han viser her til et langt ekteskap med Abida og deres fire barn.»

I en dom fra Oslo tingrett i 2015, som Aftenposten har tilgang til, ble Abidas eksmann dømt til fengsel og måtte betale oppreisning blant annet for legemsbeskadigelse av datteren da hun var 14 år.

Eksmannen er nå under etterforskning for familievold.

I pressemeldingen skriver hans advokat at eksmannen nekter straffskyld for partnervold og voldtektsanklager. Samtidig vedkjenner eksmannen at ekteskapet har hatt sine utfordringer, og at det er årsaken til at de skilte seg i 2015.

Kjenner seg ikke igjen i anklager

I pressemeldingen skriver Shah også at hans klient i dialog med politiet har påpekt at han opplever det som «uvanlig» at Raja anmeldte ham fem år etter skilsmissen.

«For forhold han ikke kjenner seg igjen i, og som ikke er dokumentert i noen offentlige instanser utenom påstander».

Videre påpekes det at de to har vært naboer i de fem påfølgende årene, i perioden 2015–2020.

– Reiser prinsipielle spørsmål

Avslutningsvis vil eksmannens advokat minne om at saken bør reise et prinsipielt spørsmål om medienes, og i dette tilfellet forlagsbransjens, ansvar og rolle i å påvirke utfall i etterforskninger og straffesaker.

«Han vil understreke at når en part over lengre tid har utbrodert subjektive erfaringer, kan de fort legitimeres som absolutte.»

Han vil derfor oppfordre mediene til å utvise varsomhet omkring uttalelser til saken er ferdigbehandlet.