Kultur

Medieeksperter: Fredrik Skavlan burde aldri vært diskutert i Kringkastingsrådet

Torsdag skal Kringkastingsrådet behandle 3600 klager på Fredrik Skavlans intervju med Jimmie Åkesson.

  • Øystein Aldridge
    Øystein Aldridge

— I Norge har vi sannsynligvis et av verdens beste instanser for behandling av etiske saker, nemlig Pressens Faglige Utvalg. Det er en funksjon vi bør beskytte, men Kringkastingsrådet forstyrrer dette bildet, sier Sven Egil Omdal.

Han er journalist og mediekommentator i Stavanger Aftenblad, samt tidligere leder av Pressens Faglige Utvalg (PFU). Omdal mener det mest problematiske med Kringkastingsrådet er at de behandler enkeltsaker basert på klager fra publikum.

Kringkastingsrådet er et offentlig oppnevnt organ som følger NRK tett og uttaler seg om NRKs tilbud til publikum. Torsdag behandler de Fredrik Skavlans intervju med Jimmie Åkesson. 3600 seere har sendt inn sin klage på programmet, som ble sendt fredag før påske.

— Det er et problem at rådet er offentlig oppnevnt og delvis består av politikere. Det gir et inntrykk av at det offentlige har en overvåkingsfunksjon over NRKs programvirksomhet. Hvis NRK-sjefen trenger råd om programvirksomheten, bør han selv oppnevne sine egne rådgivere, slik andre redaktører gjør. Min mening er at Kringkastingsrådet bør avvikles, sier Omdal.

- Kan klage til redaktøren eller til PFU

Han mener behandlingen av Jimmie Åkesson-intervjuet ligger utenfor det Kringkastingsrådet skal drive med.

— De skal gi råd om overordnede saker, ikke behandle enkeltsaker, men det er blitt en tradisjon at de gjør nettopp dét. Jo oftere de behandler enkeltprogrammer, jo sterkere blir publikums oppfattelse av at de kan henvende seg til Kringkastingsrådet med klager, sier Omdal.

- Hva kan publikum gjøre isteden?

— De kan sende klager til redaktøren som man gjør til alle andre medier. Eventuelt til PFU hvis man mener det er begått etiske overtramp, sier Omdal, som får støtte av flere.

- Må se på mer enn detaljene

— Skavlan-saken har ikke noe å gjøre i Kringkastingsrådet annet enn som utgangspunkt for en bredere drøfting. Det kan godt være vi får til det. Jeg synes ikke det skal være Kringkastingsrådets oppgave å diskutere enkeltprogrammer, sier Thor Bjarne Bore.

Han er tidligere sjefredaktør i Vårt Land og Stavanger Aftenblad. Torsdag møter han som vararepresentant i Kringkastingsrådet når Skavlans intervju med Sverigedemokratenes partileder Jimmie Åkesson behandles.

— Jeg mener det ikke er riktig å la eierne få si sitt om en lisensfinansiert allmennkringkaster gjennom et råd oppnevnt av politikere. Hvis rådet skal ha en oppgave, må det være å se på mer enn detaljene. For eksempel kunne man diskutert om alle helger i vintersesongen skal tapetseres med sport, sier Bore.

- Bør vurdere rådets fremtid

Helge Rønning, professor emeritus i medievitenskap ved Universitetet i Oslo, er også kritisk.

- Skal man først ha et kringkastingsråd, må hensikten være å trekke opp de lange linjene for NRK. Det å diskutere enkeltprogrammer virker lite rimelig overfor kringkastingssjefen som redaktør, sier Rønning, som i en periode ledet det nå nedlagte programrådet til TV 2.

— Jeg synes det bør vurderes hvilken fremtid Kringkastingsrådet har. Rådet er en etterlevning fra tiden da NRK hadde monopol og det skulle være mulig for publikum å reagere på landets eneste allmennkringkaster, men sånn er det ikke lenger, sier Rønning.

- Uheldig for en mediebedrift

Arve Løberg, som i dag er sjefredaktør i Trønder-Avisa, var informasjonssjef i TV 2 på midten av 90-tallet, da TV 2 hadde et programråd som skulle passe på at kanalen fulgte sitt oppdrag.

— Det er folket som eier NRK, og de må ha lov til å mene noe om det de holder på med, men jeg tror det finnes andre måter å håndtere det på. Når man tar opp enkeltprogrammer til diskusjon, er det lett at rådet blir en over-redaktør. Det er noe vi ikke trenger, sier Løberg.

Han mener Skavlan-saken er et eksempel på en sak som viser hvor vanskelig balansegangen til Kringkastingsrådet er.

— Det må ikke være sånn at alle nordmenn er redaktører i NRK. Jeg synes det blir feil at man skal konkludere i et råd og dømme eller frikjenne Skavlan fordi noen tusen har klaget. Det blir som en mellomting mellom PFU, redaktørvirksomhet og departementets forlengede arm inn i NRK Det er en uheldig konstellasjon for en moderne mediebedrift, uansett hvem som eier den, sier Løberg.

Per Edgar Kokkvold: En selvfølge å diskutere Skavlan

— Hvilke saker vi finner grunn til å ta opp, er litt avhengig av hva det klages på. I dette tilfellet er det 3600 klager, som er rekordmange. Det vil være meningsløst om Kringkastingsrådet valgte å se bort fra klagene. Jeg synes det er en selvfølge å diskutere denne saken, sier leder Per Edgar Kokkvold i Kringkastingsrådet

Han sier det aldri har vært meningen at rådet skal være en over-redaktør. På NRKs hjemmesider presenteres det som publikums forlengede arm inn i NRK, hvor folk kan klage på det de er misfornøyd med.

— Det betyr ikke at de har noen myndighet. NRK er en dominerende medieaktør i Norge. Det vil nødvendigvis være svært mange reaksjoner på det som sendes, så jeg tror det er bra for kringkastingen, for kringkastingssjefen og for publikum at de har sted å henvende seg, sier Kokkvold.

- Håper på en prinsipiell diskusjon

Per Edgar Kokkvold.

Han er enig med kritikerne i at rådet bør konsentrere seg om overordnede problemstillinger når det gjelder NRK. Det mener han er mulig å gjøre også i denne saken.— Det er i den retningen jeg ønsker å ta diskusjonen. Publikum har reagert på formen, ikke at det er blitt stilt kritiske spørsmål, og det må Kringkastingsrådetrådet kunne si noe om. Jeg håper vi kan få noen gode diskusjoner på et prinsipielt plan, sier Kokkvold.

- Mange elementer som er verd å diskutere

Kokkvold, som selv er tidligere generalsekretær i presseforbundet og leder av PFU, mener det er feil at Kringkastingsrådet forstyrrer PFUs funksjon.

— Det er levert seks klager til PFU på dette programmet, men de kan ikke behandles uten samtykke fra Sverigedemokraterna, som ikke har ønsket å gi samtykke. Kringkastingsrådet kan diskutere det uansett. Det at noe ikke er strid med god presseskikk betyr ikke at man godt kan la være å diskutere det. Denne saken inneholder mange elementer som er verd å diskutere for en allmennkringkaster, sier Kokkvold.

Les også

  1. NRK:«Jeg er skeptisk til Kringkastingsrådet som overdommer i vurderingen av enkeltprogrammers journalistiske og etiske standard»

  2. - Åkesson ble overrasket av Skavlans intervjustil

  3. Fredrik Skavlan vil ikke beklage

  4. Et Skavlan-intervju som skurret

Les mer om

  1. NRK
  2. Kringkastingsrådet