Kultur

- Filmbransjen trues ikke av investorflukt

Kulturminister Thorhild Widvey (H) tilbakeviser påstander om at norsk film risikerer flukt av private investorer.

Kulturminister Thorhild Widvey og Kulturdepartementet beskyldes for å gi forvirrende signaler når produksjonsselskapet Tappeluft Pictures ikke får godkjent sin søknad om etterhåndsstøtte for filmen Kill Buljo 2 fullt ut.
  • Jan Gunnar Furuly
    Journalist

Torsdag utnevnte kulturministeren et eget politisk råd for kulturell og kreativ næring, som skal gi råd til henne og næringsminister Monica Mæland. Blant medlemmene er Jo Nesbøs svenske agent, Tor Jonasson, og den danske filmprodusenten Peter Aalbæk Jensen.

Som Aftenposten skrev torsdag reagerer både Produsentforeningen Virke og filminvestor Stig Hjerkinn Haug på at produksjonsselskapetTappeluft Pictures er blitt fratatt 2,5 millioner kroneri forventet utbetaling av etterhåndsstøtte for filmen Kill Buljo 2 fra 2013.

Årsaken er at Norsk filminstitutt og Kulturdepartementet ikke vil godkjenne en såkalt minimumsgaranti på 7,3 millioner kroner fra Tappelufts distributør og datterselskap, Actionfilm.

— Dette er norsk filmpolitikk helt på vidda, sa produsent Kjetil Omberg i Tappeluft Pictures til Aftenposten torsdag. Både han og Hjerkinn Haug påpekte at avslaget bare er egnet til å skremme private investorer vekk - stikk i strid med de signalene kulturministeren nylig ga i regjeringens stortingsmelding om norsk film.

Thorhild Widvey vil ikke gå inn i den konkrete klagesaken, der hennes departement fastholdt Norsk filminstitutts avgjørelse etter en klagebehandling på 18 måneder. Hennes statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag beklager at klagen tok så lang tid å behandle.

Skal endre reglene

— De faglige vurderingene er gjort av filminstituttet, og noe mer vil jeg ikke si om denne saken, sier kulturministeren.

— Men det blir hevdet at dette avslaget kan føre til at private investorer flykter fra norsk filmbransje?

— Det er helt feil. Filmbransjen trues ikke av investorflukt, og vi har i filmmeldingen lagt stor vekt på at vi skal få inn mer private penger i norsk filmproduksjon. Det er også viktig å bemerke at avslaget i denne saken er skjedd etter de gamle reglene, som vi nå altså skal endre, svarer Widvey.

Kunstnere sliter med lønn

Det var under en seanse på den kreative utdanningsinstitusjonen Westerdals kulturministeren presenterte sitt nye råd, som ifølge henne skal få fart på kultur som næring over hele landet.

— Rådet er bredt sammensatt av folk som har lyktes både nasjonalt og internasjonalt, og har unik kompetanse. Målet er at de skal gi oss fortløpende råd for å forbedre forholdene for utøvende kunstnere og kreativee produsenter, sier hun.

I en rapport som det såkalte Skarstein-utvalget la frem om norske kunstneres økonomiske vilkår i januar i år, kom det frem at kunstnerne har tapt voldsomt i lønnskappløpet sammenlignet med andre yrkesgrupper.

— Selv om de rødgrønne fordoblet kulturbudsjettet, har lønnen til mange kunstnere stupt. Dette er noe av det vi håper å få rettet på nå, sier kulturministeren.

Vil ha begge deler

Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag svarer slik på spørsmålet om det nå blir kutt i de statlige bevilgningene til kunst og kultur, til fordel for mer private penger.

— Det har aldri blitt bevilget så mye penger til kultur som i det statsbudsjettet regjeringen kom med i fjor. For oss er det viktig at satsing på kultur handler om begge deler: Staten skal ta ansvar, men det skal også private investorer gjøre, sier han.

Les også:

Les også

Fratatt 2,5 millioner i filmstøtte - frykter investorer flykter