Kultur

Se Oslos nye kunnskapskvartal

To tårn – Universitetet i Oslo i det ene og Schibsted i det andre. Det er Entra Eiendoms planer for Tullinløkka.

Entra eiendom har utviklet en skisse for et nytt Tullinkvartal. Planen er å skape en kunnskapsakse fra Universitetet på Karl Johan, via Tullinløkka til Pilestredet. Universitetet og Schibsted er tiltenkt hvert sitt tårn.
  • Veslemøy Hedvig Østrem
    Veslemøy Hedvig Østrem

I går sendte Entra reguleringssøknad til Oslo kommune for et av byens mest omdiskuterte områder. De vil skape et kunnskaps— og mediekvartal i øvre del av hovedstadens sentrum.

- Tullinkvartalet har havnet i bakevjen i sentrum av Oslo, og fremstår i dag som et lukket område uten spesielt spennende aktiviteter. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Vi ser for oss en kunnskapsakse fra Universitetets Urbygning, via Tullinløkka og inn mot det nye kvartalet. Her planlegger vi to identitetsbygg med et areal på tilsammen rundt 70 000 kvadratmeter, forklarer Kyrre Olaf Johansen, administrerende direktør i Entra Eiendom.

Selskapet har sammen med Mad Arkitekter utviklet en skisse der en del av de opprinnelige eiendommene bevares, i kontrast til to nybygg. Byggene har en såkalt gesimshøyde på 5–6 etasjer, slik byen historisk sett har hatt. Opp fra basen har arkitektene tegnet inn to tårn på henholdsvis 22 og 24 etasjer. Planen er at Universitetet i Oslo skal flytte inn i det ene. Schibsted vurderer det andre som nytt tilholdssted for et samlokalisert selskap.

- Bygningene vil ikke ruve over den aksen som allerede eksisterer fra SAS-hotellet og nedover mot sjøsiden av sentrum, sier arkitekt Tom Juul-Gam i Mad Arkitekter.

Enkelte bygninger vil bli revet, mens andre vil bli bevart og revitalisert. Entra kaster seg med dette inn i en av Oslos mest betente tomtestrider. Parken som ifølge visjonene skal fylles av studenter og byliv, har Nasjonalmuseet på den ene siden og Kulturhistorisk museum på den andre.

- Denne skissen påvirker ikke hva disse to bygningene skal inneholde i fremtiden, mener Johansen.

Byuniversitet

Universitetet i Oslo har lenge ønsket å videreutvikle byuniversitetet i sentrum, og trenger blant annet et samlokalisert juridisk fakultet.

- Dette er også utgangspunktet for Entras skisse, sier rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen.

- Oslo bør profileres med et vitalt akademisk sentrum og synliggjøre forskning og studentliv på en annen måte enn i dag. Vi har fått støtte for denne tanken fra mange hold og har nå en god dialog både med Entra og andre aktører i området, sier Ottersen. Han ble presentert for Entras nye skisse i går.

- Utformingen må stå for Entras regning. Vi har definert et areal- og funksjonsbehov som ivaretas, sier han.

- Kulturhistorisk museum har åpnet for å bli værende i byen. Bekrefter denne skissen at dere ender på det alternativet?

- Vi har ikke snakket med Entra om utviklingen av Kulturhistorisk museum, men det er ikke noe her som motarbeider det å bli værende på Tullinløkka. Det er maktpåliggende å få et samlet juridisk fakultet og å finne en løsning for Kulturhistorisk museum. Begge deler haster, sier Ottersen.

Aviser i tårnet

Entra er også i dialog med det de kaller en «viktig samfunnsaktør» som mulig leietager i tårn nummer to. Denne aktøren er mediegiganten Schibsted som i lengre tid har sett etter lokaler for en samlokalisering. Schibsted eier blant annet Aftenposten, VG og Finn.no. Anders Richter, kommunikasjonssjef i Schibsted, bekrefter at de er i dialog med Entra i denne saken.

- Vi følger flere spor, og de to hovedsporene nå er Tullinløkka og Bjørvika. Begge alternativene anser vi som gode og aktuelle. Ingen avgjørelser er fattet. Det er fortsatt flere forhold som må avklares, sier Richter.

Skissen sendes nå som en del av en reguleringssøknad til behandling i Oslo kommune, og vil bli sendt ut på høring. Hvis planen godkjennes uten for mange skjær i sjøen, beregner Entra Eiendom at en mulig innflytting kan skje allerede i 2017.

Les også

Kongelig kø-sniking?

Dette området er dessverre blitt en bakevje av Oslo sentrum. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier Kyrre Olaf Johansen, administrerende direktør i Entra. Han står her i Kristian Augusts gate som kan få et helt nytt utseende hvis byggeplanene godkjennes av Oslo kommune.